אדונים ועבדים image
מחוץ למעגל
הנוסח של ברכת המזון מדיר לא מעט חלקים מהאוכלוסייה - אבל גם במי שלא מוזמן חייבים להתחשב.
אני מוצאת נקודת אור דווקא ביום כיפור (מסכת ברכות, דף מט ע"א)

מישהו מטפל בך
כיצד יידע בעל הבית אם העירוב שהוא עושה בעבור אחרים כולל אותם, והאם תמיד נניח שמי שלא מסרב לשותפות, למעשה מסכים לקיומה? (מסכת עירובין פב ע"ב).

האדון והעבד
רב נחמן מבקש לדעת כיצד עבדו דרו אמור לחוש כשייצא לחופשי, ודומה שבחלקו של האחרון נפל כבוד גדול: להיות שותף פעיל במסע
של אדונו לקראת מילוי מצוות הפסח במלוא משמעותה ההלכתית והרוחנית. אבל, האמנם שותפות אמת יש כאן? (מסכת פסחים, דף קטז ע"א)

חיים על הגבול
מה יעלה בגורלה של אישה שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין? (מסכת גטין, דף מג ע"ב)

על הבגידה
מה קורה כאשר החבר הכי טוב שלך, מגיע לבקרך בבית החולים, אבל במקום לתמוך ולחזק, הוא גונב את המשענת האחרונה שנותרה לך? (מסכת קידושין, דף כב ע"ב)

יצא בשן ועין
למה שמח רבן גמליאל לאחר שגרם לעבדו להתעוור? (מסכת בבא קמא, דף עד ע"ב)

על אדונים ומשרתות
הניסיון למשטר, באמצעים הלכתיים ובאמצעים חברתיים, את ה"טבע" המתפרץ והמאיים של גוף האישה, חושף את הפחדים והחולשות של הדיינים והפוסקים הגברים (מסכת נידה, דף ו ע"ב)

דת, מדע, מוסר
בוויכוח הלכתי עם ר' ישמעאל, מביאים חכמים דוגמא מניסוי מזעזע שביצעה קליאופטרה בשפחותיה. אני סבורה שביסוד דחייתו של ר' ישמעאל את ההוכחה מצויים לא רק שיקולים הלכתיים, אלא גם שיקולים אתיים (מסכת נידה, דף ל ע"ב)