לאישה

אל רחמיך  
אותה אסוף,
פרוש עליה כנפיך
וחבקנהּ.
המצא לה מסתור
באָהֳלך עולמים,
ותנוח בחיקך.
במעלות אנוש
נשמור דמותה,
אהבתה
כזוהר ברקיענו.
את נשמתהּ
צרור בצרור חיינו
זכרהּ
הוא נחלתנו.


לאיש

אל רחמיך
אותו אסוף,
פרוש עליו כנפיך
וחבקנו.
המצא לו מסתור
באהלך עולמים,
וינוח בחיקך. 
במעלות אנוש
נשמור דמותו,
אהבתו
כזוהר ברקיענו.

את נשמתו
צרור בצרור חיינו
זכרו
הוא נחלתנו.

נכתב בשיתוף הרבה ד"ר דליה מרקס
אל מלא רחמים image