האח הגדול
מדוע בנותיו של רב נחמן העדיפו להישאר כלואות בשבי הנוכרי ולא להשתחרר לביתן? ומדוע רב עיליש ברח לאחר שצותת להן? (מסכת גטין, דף מה ע"א)

א אש איש אישה
הדיון התלמודי בהגבלות על יצר המין מתחיל אמנם בנשים: "נשים דעתן קלות עליהן", אבל מהר מאוד עובר לגברים: כיצד, אם בכלל, הם מסוגלים לעמוד ביצרם ולא ללכת שבי אחריו? (מסכת קידושין, דף פא ע"א)

הקשר רחב
תולדות הזונה מיריחו מתוארים דרך ההיסטוריה היהודית ותחנות חייה הופכות למשל על אירועים לאומיים. אז מה באמת כל כך מושך בדמותה של רחב? (מסכת זבחים, דף קט"ז ע"ב)

מין זה שאיננו אחד
המשנה הראשונה במסכת כריתות דנה בעונשו של אדם שעובר את כל העבירות שעונשן הוא כרת, אולם העובדה שחלק מהעבירות
"נשי" או "גברי" בלבד מזכירה כי הדיון המשנאי לעולם אינו נייטרלי מבחינה מגדרית (מסכת כריתות, דף ג ע"א)

על אדונים ומשרתות
הניסיון למשטר, באמצעים הלכתיים ובאמצעים חברתיים, את ה"טבע" המתפרץ והמאיים של גוף האישה, חושף את הפחדים והחולשות של הדיינים והפוסקים הגברים (מסכת נידה, דף ו ע"ב)

מאיפה הכסף?
בדיון התלמודי מתעוררת מחלוקת לגבי מהותו של האתנן האסור להתקבל על המזבח. אני מנסה לברר מה נחשב לאתנן ומהי בכלל ההגדרה של זנות (בבלי, מסכת תמורה, דף כט ע"ב - ל ע"א)

לא תמיד כדאי לשאת פרי
החכמים מנסים להגדיר את השלב שבו הופכת נערה לבוגרת, ואת התהליך הם מקבילים להתפתחותו של פרי עד רגע הפיכתו לראוי למאכל. אני מתרעמת על ההשוואה ומנסה להבין למה כל הבדיקות הדקדקניות האלה תמיד נחסכות מגברים (מסכת נידה, דף מז ע"א)

פגישת מחזור אחרונה
מה שבמבט ראשון נראה כמו עוד החמרה הלכתית מבית מדרשו של שמאי מתברר כניסיון להקל במשהו על כאב ההדרה שחשות הנשים בנידתן. תמר דבדבני מסיימת את הקריאה במסכת נידה, ועמה בתלמוד הבבלי כולו (מסכת נידה, דף עא ע"א)

לטורים של הדף השבועי לפי מסכת...
לטורים של הדף השבועי לפי נושא...
הדף השבועי  image