מסכת ברכות image
 ואין העולם מקומו
דיונה של הגמרא במשנה הראשונה של מסכת ברכות עוסק במתח שבין שני התחליפים לעבודת הקרבנות במקדש שחרב –
לימוד תורה מחד ותפילה מאידך. אני פותחת מחזור שני של הדף השבועי עם שאלות על מקום, אל ואדם (מסכת ברכות, דף ח ע"א)

 לצרכי שמים
מהי קבלת עול מלכות שמים? אני, בעקבות הדיון בפרק השני של מסכת ברכות, על הקשר שבין הפנייה לצרכים הגופניים לבין מחויבות שלמה לאל (מסכת ברכות, דף יד ע"ב-טו ע"א)

 נערות וששת
בדיון העוסק בפיתויים שמציבה האישה בפני הגבר ובסכנות לחבל בטוהרת בתפילה, מגיח הרב ששת ומציל את המצב
עם קצת אירוניה (מסכת ברכות, דף כד ע"א)

 דרך התפילה
מהי מהות התפילה, חוויה רליגיוזית יצירתית וחד פעמית או עבודה שנועדה להחליף את הקורבנות לאחר החורבן?
אני מגשרת בין שתי עמדות (מסכת ברכות, דף כו ע"ב)

 ומה עם הפרנסה?
העולם עומד על גם על תורה וגם על עבודה, אבל איך עושים שניהם ביחד? (מסכת ברכות, דף לה ע"ב)

 ברכה בודקת
טעויות קורות. גם כשמברכים. בדיוק בגלל זה צריך להגדיר מתי ואם בכלל מותר לערוך שינויים בנוסחי הברכות.
אני מברכת בשנה טובה (מסכת ברכות, דף מ ע"ב)

מחוץ למעגל
הנוסח של ברכת המזון מדיר לא מעט חלקים מהאוכלוסייה - אבל גם במי שלא מוזמן חייבים להתחשב.
אני מוצאת נקודת אור דווקא ביום כיפור (מסכת ברכות, דף מט ע"א)