מסכת סנהדרין image
תפילת הדרך
מדוע לפני שהדיין יוצא למשימתו הוא נושא תפילה מיוחדת? (מסכת סנהדרין, דף ז ע"ב)

מי אשם?
האם תפקידו של המנהיג הוא לקחת אחריות על חטאי קהילתו, או שמא למצוא את החוטאים ולנקות את שמה של הקהילה? (מסכת סנהדרין, דף יא ע"א)

ביקורת כוח השיפוט
אפשר להבין מדוע נדרשים דייני הסנהדרין להיות חכמים, מרשימים ודוברי שפות רבות, אך מדוע עליהם לשלוט בכשפים ולדעת להכשיר את השרץ? (מסכת סנהדרין, דף יז ע"א)

חורש רעה?
בשנת שמיטה מבחין ריש לקיש באדם החורש בשדה ומגדיר אותו ככהן. האם הוא אינו מעוניין להכתים עוד יהודים בעבירות או שמא מצויה כאן מידה של חיפזון בשיפוט לרעה (מסכת סנהדרין , דף כו ע"א)

דיני פשרות
ההבחנה בין דין לפשרה היא הכרחית בשביל השופטים, שאמורים למלא את תפקידם באכיפת החוק האלוהי בצורה הכי מסורה ומיטיבה
(מסכת סנהדרין, דף לב ע"ב)

איזה מין אדם?
האם אדם הראשון היה כופר בעיקר או שמא חסיד גדול? (מסכת סנהדרין, דף לח ע"ב)

ומעל הזמן מצווה ברכה
שבע מצוות בני נח יכולות להסגיר את ההדגשים הדתיים והחברתיים שאמורים לעמוד בבסיסה של כל חברה אנושית. לקראת יום הזיכרון לשואה
(מסכת סנהדרין , דף נו ע"ב)

מכים ובוכים
מה עונשו של המרים יד להכות את חברו? ומתי מותר בכל זאת לעשות זאת? לקראת יום העצמאות (מסכת סנהדרין, דף נח ע"ב)

לפתח חטאת רובץ
מדוע יש למנוע בתוקף מאדם לספק את תאוותו, למרות ההכרה שמניעה זאת תוביל למותו? (מסכת סנהדרין, דף עה ע"א)

קשה כשאול קנאות
המשנה מתירה לקנאים לפעול באופן חופשי ואפילו לעבור על הדיבר האלמותי "לא תרצח". מדוע התלמוד דווקא מבקש להצר את צעדיהם?
(מסכת סנהדרין, דף פב ע"א)

ישן מפני חדש תוציא?
מה קורה כשחכם מחכמי ישראל ממרה את פי בית הדין הגדול, ופוסק הלכה הנסמכת על לימוד עצמאי, בניגוד לדעתם המפורשת? (מסכת סנהדרין, דף פח ע"א)

גיור מוגן
ההוקעה מחיק היהדות הולידה את אחד האויבים המרים של עם ישראל – עמלק. מה היה קורה אילולא השיבו את פניה של תמנע ריקם, ויותר מכך – מה היה קורה אילו היינו מרחיקים מעלינו עוד גרים שביקשו להצטרף לדת משה ואברהם? (מסכת סנהדרין, דף צט ע"ב)

כל הגדול מחברו
לא בכדי נאמר "כל הגדול מחברו – יצרו גדול ממנו", שכן סכנות רבות אורבות בפני תלמידי חכמים. הצניעות היא אחת הדרכים העיקריות להתחסן מפניהן (מסכת סנהדרין, דף קב ע"ב)

ציר הרשע
מה היא רשעות, ואיך אפשר להעניש את הרשעים בלי להפוך לאחד מהם? פרידה ממסכת סנהדרין (מסכת סנהדרין, דף קי"ג ע"ב)