מסכת תמורה image
פרדוקס 40 המלקות
למרות שההלכה אוסרת על המרת בהמה שהוקדשה לקורבן בבהמה אחרת, מי שעושה זאת ייענש ב-40 מלקות. על המשמעות של איסורי התורה ועל המציאות שהם או הפרתם יוצרת (מסגכת תמורה, דף ד ע"ב)

אם אשכחך
החרדה מפני אובדן התורה ושכחתה מעלה בחכמי התלמוד פתרונות שימושיים ויצירתיים למניעת התרחיש הנורא מכל.
אני מבררת איך משיבים את מה שאבד, ואיך - אם בכלל- מעוררים את הזיכרון (מסכת תמורה, דף טז ע"א)

ארץ יושביה
מדוע הגמרא במסכת תמורה מטילה ספק בהיתר לקבל קורבן בהמה שמקורו בחו"ל? אולי העניין קשור בחיוב לקבל קורבנות דומים
גם מידי לא-יהודים החיים בארץ (מסכת תמורה, דף כא ע"א)

מאיפה הכסף?
בדיון התלמודי מתעוררת מחלוקת לגבי מהותו של האתנן האסור להתקבל על המזבח. אני מנסה לברר מה נחשב לאתנן ומהי בכלל ההגדרה של זנות (בבלי, מסכת תמורה, דף כט ע"ב - ל ע"א)