מסכת תמיד image
לפי צרכי השעה
הביקור בבית הכיסא חושף את העובדה שמאחורי התואר והמעמד כולנו יצורים הכפופים לצרכי הטבע.
הדיון התלמודי במשנה הראשונה במסכת תמיד מבקש לעמוד על המשמעויות התרבותיות של עובדה זו (מסכת תמיד, דף כז ע"ב)
להרבות טוב בעולם
השליט אלכסנדרוס שואל את זקני הנגב איך זוכים באהדת הקהילה, והם עונים לו בדיוק ההפך ממה שהוא חושב. אני חושבת על מה שלמדו הצעיר והזקנים מהמפגש הבין-דורי (מסכת תמיד, דף לב ע"א)