פרשת השבוע


פרשות השבוע: אחרי מות, קדושים

♦  לפרשות אחרי מות -קדושים
קדושה היא נשגבות. קדוש הוא מה שנבחר מאחרים, נבדל מהם.
פרשות אחרי מות קדושים.pdf


לספירת העומר:

אחרי הספירה
הצדוקים חשבו כי מועדי תחילת ספירת העומר וחג השבועות נקבעו על סמך העונג שהם מעניקים לעם ישראל, ואילו הפרושים סברו שהעניינים קצת יותר מורכבים מזה. כולנו יודעים איזו גרסה ניצחה (מסכת מנחות, דף סה ע"א-ע"ב)

♦ האתיקה של הניצחון
רבי יהודה בן נחמיה גבר על בר הפלוגתא שלו במחלוקת עקרונית, אך הפגין את השמחה באופן לא ראוי (מסכת מנחות, דף סח ע"ב)
פרשת השבוע