פרשת השבוע


פרשת השבוע: צו

♦  לפרשת צו 
פרשת המינוי של אהרון ובניו לתפקיד חייהם – כהונה במקדש אלהים. רשימת המשימות העתידיות
שלהם כוללת הרבה דם, והרבה אש.
פרשת צו.pdf


לקראת פסח

ארבע בנות
מדרש "שירו"
פרשת השבוע