תפילה image
ואין העולם מקומו
דיונה של הגמרא במשנה הראשונה של מסכת ברכות עוסק במתח שבין שני התחליפים לעבודת הקרבנות במקדש שחרב – לימוד תורה מחד ותפילה מאידך. אני פותחת מחזור שני של הדף השבועי עם שאלות על מקום, אל ואדם (מסכת ברכות, דף ח ע"א)

לצרכי שמים
מהי קבלת עול מלכות שמים? אני, בעקבות הדיון בפרק השני של מסכת ברכות, על הקשר שבין הפנייה לצרכים הגופניים לבין מחויבות שלמה לאל (מסכת ברכות, דף יד ע"ב-טו ע"א)

דרך התפילה
מהי מהות התפילה, חוויה רליגיוזית יצירתית וחד פעמית או עבודה שנועדה להחליף את הקורבנות לאחר החורבן? אני מגשרת בין שתי עמדות (מסכת ברכות, דף כו ע"ב)

ברכה בודקת
טעויות קורות. גם כשמברכים. בדיוק בגלל זה צריך להגדיר מתי ואם בכלל מותר לערוך שינויים בנוסחי הברכות. אני מברכת בשנה טובה (מסכת ברכות, דף מ ע"ב)

תפילת הדרך
מדוע לפני שהדיין יוצא למשימתו הוא נושא תפילה מיוחדת? (מסכת סנהדרין, דף ז ע"ב)

עבודת ההווה
בית המקדש היה המקום הבלעדי שבו אפשר היה להקריב קורבנות, ואז הוא חרב. איך עובדים את אלוהים אחרי החורבן? על שאלות של קדושת המקום (מסכת זבחים, דף קז ע"ב)