חפש  


לפרשת ויקרא:
♦  מנחה נכונה
לקורבן הצנוע והזול, מנחה, טווח משמעויות נרחב: הוא יכול לרומם את מקריבו כמו גם להשפילו. 
הכל תלוי בהקשר (הדף השבועי על מסכת מנחות ו ע"א)
המשך...לפרשת צו:
♦  לפרשת צו 1
פרשת המינוי של אהרון ובניו לתפקיד חייהם – כהונה במקדש אלהים. רשימת המשימות העתידיות
שלהם כוללת הרבה דם, והרבה אש.
המשך...

♦  לפרשת צו ולחג הפורים
הכהנים מוקדשים לכהונתם בטקס חגיגי. לפי שידיהם יניפו סכינים, ויטבלו בבשר ובדם, הם מולבשים
בבגדי מלכות.
המשך...


לפרשת שמיני:

♦  לפרשת שמיני (1)
הרג ושחיטה, דם ואש - ישראל מקריבים קורבנות לפני אלהים. תפקידם של הכהנים להרוג,
עבודתם היא בדם ובבשר החרוך
המשך...

♦  לפרשת שמיני (2)
בין החוקים הרבים הניתנים לעם, מקום של כבוד תופסים אלה הנוגעים למאכלות הטהורים
                                                 והטמאים, המותרים והאסורים
                                                 המשך...

                                                 ♦  צער השתיקה
                                                  את הבשורה ששני בניו הומתו בידי אש ה' קיבל אהרן בדממה מוחלטת. אבל משתק
                                                  
השלמה עם רוע הגזירה? או אולי התרסה? (הדף השבועי על זבחים קט"ו ע"ב)
                                                  המשך...
                      

לפרשות תזריע-מצורע:
♦  לפרשות תזריע-מצורע (1)
כולנו עם אחד, ועלינו לשמור על עצמנו שלמים ונקיים מכל רוע ולכלוך
המשך...

♦  לפרשות תזריע-מצורע (2)
לבד מאחריותם על הקרבנות, חייבים הכהנים להשגיח, כי עמו הנבחר של אלהים יהיה ראוי לו
בקדושה ובטהרה
המשך...לפרשות אחרי מות- קדושים:
♦  לפרשות אחרי מות -קדושים (1)
קדושה היא נשגבות. קדוש הוא מה שנבחר מאחרים, נבדל מהם.
המשך...

♦  לפרשת אחרי מות ולקראת פסח
הרבה הבדלות עורכת התורה: בין הטמא והטהור, בין החול ובין הקודש, בין הכהנים ובין העם,
בין ישראל ובין העמים
המשך...לפרשת אמר:
♦  לפרשת אמר (1)
לוח השנה שלנו רצוף חגים ומועדים. לכל חג הסיפור שלו, הקורבנות שלו, הטקסים שלו
המשך...

♦  לפרשת אמר (2)
בני האדם מפלים בין איש לרעהו, הם רוצים בַּיפים ובַּבריאים לייצגם מול הקודש
המשך...


לפרשות בהר-בחוקותי:
♦  לשחרר אחיזה, לצאת ממצרים
את פרשת בהר אפשר לקרוא בנשימה אחת: היא קצרה, ויש בה הגיון פנימי רציף ובהיר. פרשת "בהר" עוסקת כולה בנושא אחד:  הצורך בשחרור האחיזה שלנו במציאות החומרית, אחיזה שאינה אלא אשליה
המשך...

♦  אנו באנו ארצה לפדות ולהיפדות בה
                                                 שני נושאים מרכזיים בפרשת "בחוקותי". הראשון, הבטחות אלהים לברכה, ואיום בעונש,                                                       כשכר או כתוצאה הכרחית למעשי ישראל בארצם. השני - ענין ערכיהם של המקדישים     
                                                 עצמם,  או רכושם לה'. לא רק שנושאים אלה נראים זרים זה לזה, אלא שמן הפשט עולה
                                                 לכאורה התחושה שאינם מופיעים בסדר נכון
                                                 המשך...

                                                 ♦  לפרשות בהר-בחוקותי (1)
                                                 פעם בשבע שנים נפתח את ידינו האוחזות בקרקע ונשמוט את הארץ
                                                 המשך...

                                                 ♦  לפרשות בהר-בחוקותי (2)
                                                 בעולם בו נמדד אדם על פי רכושו והונו, יש משמעות מיוחדת לפתיחת היד הקמוצה
                                                 המשך...

                                                 ♦  לפרשות בהר-בחוקותי (3)
                                                 בסיומו של ספר ויקרא, מסכם אלהים את מצוותיו בדרך חינוכית: הבטחה לפרס ואיום בעונש.
                                                 המשך...
                                                  
לייבסיטי - בניית אתרים