חפש  


 


אולי שירה

תנו רבנן: ארץ מצרים הויא ארבע מאות פרסה 
על ארבע מאות פרסה, והוא אחד מששים בכוש. 
וכוש אחד מששים בעולם, 
ועולם אחד מששים בגן, וגן אחד מששים לעדן, 
ועדן אחד מששים לגיהנם. 
נמצא, כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם. 
ויש אומרים: גיהנם אין לה שיעור, 
ויש אומרים: עדן אין לה שיעור.
(בבלי תענית י ע"א)


אֵשׁ תְהוֹם רַבָּה
גּוֹעֶשֶׁת

מִלוֹתַי מְמוּשְׁמָעוֹת
שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת בְּסֵדֶר
(הַכָּל בְּסֵדֶר)
כְּכִיסוּי קְדֵרָה לַגֵּיהִנָּם
שֶׁאֵין לָהּ שִׁיעוּר.

(וְיֵשׁ אוֹמְרִים:
עֵדֶן אֵין לָהּ שִׁיעוּר)

לפרשת השבוע


לפרשת בראשית

♦  הרהור עמוק:                                       
"כיצד נברא העולם?" ו"מי ברא אותו?" הן שאלות שמעסיקות כל אדם סקרן,
בכל גיל. תשובות רבות ומגוונות ניתנו להן. מכל אחת מהן –
כמו מתשובתו הנפלאה של דגלאס אדאמס –
נגזרות תשובות גם לשאלות על משמעות החיים האנושיים ותכליתם,
כמו גם על הקשר בין הבורא/ים לביננו, בני האדם.
המשך... 

♦  ושוב מהתחלה כל הסיפור כולו, אבל הבריאה אינה נגמרת לעולם.
בני האדם בוראים עצמם כל פעם מחדש: מציבים מראה מול חייהם
בהווה באמצעות סיפורי העבר.
המשך...
 

הדף השבועי
        


דפים למסכת סנהדרין:


תפילת הדרך: (מסכת סנהדרין, דף ז ע"ב)
 
מי אשם?:  (מסכת סנהדרין, דף יא ע"א)
 
ביקורת כוח השיפוט: (מסכת סנהדרין, דף יז ע"א)
 
חורש רעה?:  (מסכת סנהדרין , דף כו ע"א)
 
דיני פשרות:  (מסכת סנהדרין, דף לב ע"ב)
 
איזה מין אדם?:  (מסכת סנהדרין, דף לח ע"ב)
 
ומעל הזמן מצווה ברכה: (מסכת סנהדרין , דף נו ע"ב)
 
מכים ובוכים: (מסכת סנהדרין, דף נח ע"ב)
 
לפתח חטאת רובץ:  (מסכת סנהדרין, דף עה ע"א)
 
קשה כשאול קנאות:  (מסכת סנהדרין, דף פב ע"א)
 
ישן מפני חדש תוציא? :   (מסכת סנהדרין, דף פח ע"א)
 
גיור מוגן:  (מסכת סנהדרין, דף צט ע"ב)
 
כל הגדול מחברו:  (מסכת סנהדרין, דף קב ע"ב)
 
ציר הרשע:  (מסכת סנהדרין, דף קי"ג ע"ב)
 
 

אסיף

במים, ומציע שימושים טקסיים חדשים בה, ככלי עזר במעגל החיים 
ביקורות על הספר: YNET, האתר של נוריתה

אשמח אם תשתמשו בחומרים הנמצאים באתר זה, ואשמח עוד יותר אם תספרו לי על כך
לייבסיטי - בניית אתרים