חפש  


 


אדם וכלים

אדם וכלים מיטמאין במת.  חומר באדם מבכלים וכלים מבאדם, שהכלים שלשה והאדם שנים.חומר באדם שכל זמן שהוא באמצע הן ארבעה ושאינן באמצע הן שלשה. אדם ובגדים מיטמאים בזב. 
חומר באדם מבבגדים ובבגדים מבאדם, שהאדם הנוגע בזב מטמא בגדים ואין בגדים הנוגעין בזב מטמאין בגדים. חומר בבגדים שהבגדים הנושאין את הזב מטמאין אדם, ואין אדם נושא את הזב מטמא אדם. (משנה אהלות א, ד-ה)


אדם וכלים מיטמאין.
במת חומר
(שכבר יצאה נפשו).
 חומר באדם מבכלים
 (שהוא שקיפוּת זכוכית 
וצָמָא כחרס השרוף
והוא נשבר),
וכלים מבאדם
(שהם צורה ותחום לכל אשר זלג בהם
ולא נותר,
והוא נכלם עומד אל מול בורא עולם
ולא מבין מה חפץ בו
והוא הולך ומתכלה
וזב
ונעלם)

לעוד שירים....

Related image

 פרשת השבוע


לפרשות בהר, בחוקותי

♦  לשחרר אחיזה, לצאת ממצרים
את פרשת בהר אפשר לקרוא בנשימה אחת:
היא קצרה, ויש בה הגיון פנימי רציף ובהיר.
פרשת "בהר" עוסקת כולה בנושא אחד: 
הצורך בשחרור האחיזה שלנו במציאות החומרית, אחיזה שאינה אלא אשליה
המשך...

♦  אנו באנו ארצה לפדות ולהיפדות בה
 שני נושאים מרכזיים בפרשת "בחוקותי".
הראשון, הבטחות אלהים לברכה, ואיום בעונש, כשכר או
כתוצאה הכרחית למעשי ישראל בארצם.
השני - ענין ערכיהם של המקדישים עצמם, או רכושם לה'.
לא רק שנושאים אלה נראים זרים זה לזה,
אלא שמן הפשט עולה לכאורה התחושה שאינם מופיעים
בסדר נכון
המשך...

♦  פעם בשבע שנים נפתח את ידינו האוחזות בקרקע ונשמוט את הארץ
המשך...

♦  בעולם בו נמדד אדם על פי רכושו והונו,
יש משמעות מיוחדת לפתיחת היד הקמוצה
 המשך...

♦  בסיומו של ספר ויקרא, מסכם אלהים את מצוותיו בדרך חינוכית:
הבטחה לפרס ואיום בעונש.
המשך... 

 

Related image

 
הדף השבועי

        

דפים למסכת בכורות:
 

על הדרישה ועל הפרישה: (מסכת בכורות, דף ו ע"ב)

מעשה בסמיכות טלאים: (מסכת בכורות, דף יח ע"א)

אין מתנות חינם: (מסכת בכורות , דףכו ע"ב)

אל תכה את המומחה: (מסכת בכורות, דף כח ע"ב)

הפוסל במומו: (מסכת בכורות, דף מד ע"א)

בכור, המהפכה:(מסכת בכורות, דף נא ע"ב)

עורה של תורה:(מסכת בכורות, דף נז ע"ב)

 

 אסיף


אשמח אם תשתמשו בחומרים הנמצאים באתר זה, ואשמח עוד יותר אם תספרו לי על כך
לייבסיטי - בניית אתרים