חפש  


 


אולי שירה

תנו רבנן: ארץ מצרים הויא ארבע מאות פרסה 
על ארבע מאות פרסה, והוא אחד מששים בכוש. 
וכוש אחד מששים בעולם, 
ועולם אחד מששים בגן, וגן אחד מששים לעדן, 
ועדן אחד מששים לגיהנם. 
נמצא, כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם. 
ויש אומרים: גיהנם אין לה שיעור, 
ויש אומרים: עדן אין לה שיעור.
(בבלי תענית י ע"א)


אֵשׁ תְהוֹם רַבָּה
גּוֹעֶשֶׁת

מִלוֹתַי מְמוּשְׁמָעוֹת
שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת בְּסֵדֶר
(הַכָּל בְּסֵדֶר)
כְּכִיסוּי קְדֵרָה לַגֵּיהִנָּם
שֶׁאֵין לָהּ שִׁיעוּר.

(וְיֵשׁ אוֹמְרִים:
עֵדֶן אֵין לָהּ שִׁיעוּר)

לפרשת השבוע


לפרשות תזריע-מצורע

♦  כולנו עם אחד, ועלינו לשמור על עצמנו שלמים ונקיים מכל רוע ולכלוך
המשך...

♦  לבד מאחריותם על הקרבנות, חייבים הכהנים להשגיח,
כי עמו הנבחר של אלהים יהיה ראוי לו
בקדושה ובטהרה
המשך... 

הדף השבועי
        


דפים למסכת הוריות:

מי כאן המבוגר האחראי?(מסכת הוריות, דף ג ע"ב)

בכובד ראש: (מסכת הוריות, דף יד ע"א)


דפים למסכת זבחים:

 

אז מי פה באמת הקורבן? (מסכת זבחים, דף ו ע"ב)

ועינינו לא ראו?: (מסכת זבחים, דף טו ע"א)

מחמת המיאוס: (מסכת זבחים, דף כב ע"ב)

הדם הוא הנפש: (מסכת זבחים, דף כו ע"ב)

רוצים שינוי?: (מסכת זבחים, דף לג ע"א)

תורה לשמה: (מסכת זבחים , דף מד ע"ב-מה ע"א)

דפוס קורבן: (מסכת זבחים, דף מח ע"א)

קדוש קדוש קדוש: (מסכת זבחים, דף סב ע"א)

לא ללכת אחרי העדר: (מסכת זבחים, דף עג ע"א-ע"ב)

עובר את הגבול: (מסכת זבחים, דף עח ע"א)

שמע סיפור: (מסכת זבחים, דף פה ע"ב)

מעדן כהנים: (מסכת זבחים, דף צא ע"א)

הכתם האנושי: (מסכת זבחים, דף צח ע"ב)

עבודת ההווה: (מסכת זבחים, דף קז ע"ב)

צער השתיקה: (מסכת זבחים, דף קט"ו ע"ב)

הקשר רחב: (מסכת זבחים, דף קט"ז ע"ב)

 

לכל הטורים של "הדף השבועי"...

אסיף

במים, ומציע שימושים טקסיים חדשים בה, ככלי עזר במעגל החיים 
ביקורות על הספר: YNET, האתר של נוריתה

אשמח אם תשתמשו בחומרים הנמצאים באתר זה, ואשמח עוד יותר אם תספרו לי על כך
לייבסיטי - בניית אתרים