תפילות וטקסים

לשימוש רחב

אודות


אודות
אַתָּה חוֹנֵן לְאָדָם דַּעַת, וּמְלַמֵּד לֶאֱנוֹשׁ בִּינָה.
פתח ליבנו אל תורתך הנשמעת בכל קול, והאר עינינו לראות צלמך, הנגלה בכל אדם.
שמחנו בלימוד, בגילוי ובחידוש.
והשרה עלינו רוח טובה להבין ולהשכיל לשמוע, ללמד וללמוד.
תן בליבנו אהבה ושלום, למען נלמד זה מזו, נלמד זה את זו ונרבה שלום בעולם.

פרשת השבוע


פרשת השבוע: פרשת משפטים

♦  לפרשת משפטים 
הפרשה שלנו עמוסה חוקים ומשפטים, מילים מילים: כיצד עלינו לנהוג בנשינו, בעבדינו, בעניים אשר עומדים לפתחנו ובכל אלה הנתונים לחסותנו  פרשת משפטים.pdf

מחיר הבושה: הדיון במסכת ערכין קובע שבנוסף על הקנס הקבוע בתורה, האונס או המפתה בתולה צריך לשלם גם על "בושת ופגם. השאלה היא איפה ממוקם הפגם - בעבירה על החוק או בפגיעה בקורבן? (הדף השבועי על מסכת ערכין, דף טו ע"א)
המשך... 

כל המוסיף גורע: לפסוק הידוע "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" פרשנויות רבות. אני רואה בריבוי זה שמחת תורה אמיתית (הדף השבועי על מסכת חולין, דף קט"ו ע"ב)
המשך...


פרשת השבוע

הדף השבועי


דפים למסכת ברכות:

ואין העולם מקומו (מסכת ברכות, דף ח ע"א)
לצרכי שמים (מסכת ברכות, דף יד ע"ב-טו ע"א)
נערות וששת (מסכת ברכות, דף כד ע"א)
דרך התפילה (מסכת ברכות, דף כו ע"ב)
ומה עם הפרנסה? (מסכת ברכות, דף לה ע"ב)
ברכה בודקת (מסכת ברכות, דף מ ע"ב)
מחוץ למעגל (מסכת ברכות, דף מט ע"א)

לטורים של הדף השבועי לפי מסכת...
לטורים של הדף השבועי לפי נושא...
הדף השבועי

צרו קשר


  • ירושלים, Israel