תפילות וטקסים

לשימוש רחב

ברכה לפתיחת לימוד


ברכה לפתיחת לימוד
אַתָּה חוֹנֵן לְאָדָם דַּעַת, וּמְלַמֵּד לֶאֱנוֹשׁ בִּינָה.
פתח ליבנו אל תורתך הנשמעת בכל קול, והאר עינינו לראות צלמך, הנגלה בכל אדם.
שמחנו בלימוד, בגילוי ובחידוש.
והשרה עלינו רוח טובה להבין ולהשכיל לשמוע, ללמד וללמוד.
תן בליבנו אהבה ושלום, למען נלמד זה מזו, נלמד זה את זו ונרבה שלום בעולם.

פרשת השבוע


פרשות השבוע: אחרי מות, קדושים

♦  לפרשות אחרי מות -קדושים
קדושה היא נשגבות. קדוש הוא מה שנבחר מאחרים, נבדל מהם.
פרשות אחרי מות קדושים.pdf


לספירת העומר:

אחרי הספירה
הצדוקים חשבו כי מועדי תחילת ספירת העומר וחג השבועות נקבעו על סמך העונג שהם מעניקים לעם ישראל, ואילו הפרושים סברו שהעניינים קצת יותר מורכבים מזה. כולנו יודעים איזו גרסה ניצחה (מסכת מנחות, דף סה ע"א-ע"ב)

♦ האתיקה של הניצחון
רבי יהודה בן נחמיה גבר על בר הפלוגתא שלו במחלוקת עקרונית, אך הפגין את השמחה באופן לא ראוי (מסכת מנחות, דף סח ע"ב)
פרשת השבוע

הדף השבועי


דפים למסכת שבת:

בין מוסר וקדושה (מסכת שבת, דף ד ע"א)
אוכל, שתייה, גבר, אישה (מסכת שבת, דף יג ע"א)
מקור הברכה (מסכת שבת, דף כג ע"א)
כל זמן שהנר דולק (מסכת שבת, דף ל ע"ב)
דברי חכמים בנחת נשמעים (מסכת שבת, דף לד ע"א)
הסתר פנים של מטה (מסכת שבת, דף מא ע"א)
מתהדר בנוצות זכות (מסכת שבת, דף מט ע"א)
יופיו של החטא (מסכת שבת, דפים נה ע"ב-נו ע"א)
הקץ לנשק? (מסכת שבת, דף סג ע"א)
רפואה משלימה (מסכת שבת, דף סז ע"א)
סודו של הסיד (מסכת שבת, דף פ ע"ב)
על דעת עצמו (מסכת שבת, דף פז ע"א)
רק לבנות (מסכת שבת, דף צד ע"ב)
דרישה מוגזמת (מסכת שבת, דף צו ע"ב)
קריעת כיוון (מסכת שבת, דף קה ע"ב)
סיפור שמתחיל בלוויה של נחש (מסכת שבת, דף קכא ע"ב)
מה אוכלות בנות יענה? (מסכת שבת, דף קכח ע"א)
המילה האחרונה (מסכת שבת, דף קלב ע"א)
דרישות צנועות (מסכת שבת, דף קמ ע"ב)
כמעיין המתגבר (מסכת שבת, דף קמז ע"ב)
שבת שלום (מסכת שבת, דף קנז ע"ב)

לטורים של הדף השבועי לפי מסכת...
לטורים של הדף השבועי לפי נושא...
הדף השבועי

צרו קשר


  • ירושלים, Israel