שמיטה


אפקיר עצמי 

לכל דִכפין 

שיבוא

 וְיפסח

 וְיקח

 וְיִשמח

 וְיׂשּבע

 וְיֹותיר

 וְיתּבָּרַךלעוד שירים...