אדם וכלים

אדם וכלים מיטמאין במת. חומר באדם מבכלים וכלים מבאדם, שהכלים שלשה והאדם שנים. חומר באדם שכל זמן שהוא באמצע הן ארבעה ושאינן באמצע הן שלשה. אדם ובגדים מיטמאים בזב. חומר באדם מבבגדים ובבגדים מבאדם, שהאדם הנוגע בזב מטמא בגדים ואין בגדים הנוגעין בזב מטמאין בגדים. חומר בבגדים שהבגדים הנושאין את הזב מטמאין אדם, ואין אדם נושא את הזב מטמא אדם. (משנה אהלות א, ד-ה)


אדם וכלים מיטמאין. 

במת חומר 

(שכבר יצאה נפשו). 

חומר באדם מבכלים 

(שהוא שקיפוּת זכוכית 

וצָמָא כחרס השרוף 

והוא נשבר), 

וכלים מבאדם 

(שהם צורה ותחום לכל אשר זלג בהם 

ולא נותר, 

והוא נכלם עומד אל מול בורא עולם 

ולא מבין מה חפץ בו 

והוא הולך ומתכלה 

וזב 

ונעלם).

לעוד שירים...