ואחר האש


הרוח כבר עבר עלי 

וכל הרַי פֻּרקוּ 

סלעַים שבלבי שֻבּרוּ 

לרסיסים של מועקה 


מפני הרעש הֶעָבֶה 

איני מוצאת מקלט 

האש המתלהבת מסביבי 

את נִשמתי חנקה 


במרחבַי הבלתי מוּגָנים 

מוּבסת  ואִלֶּמֶת, 

ומה יבוא אחר האש? 

... 


(ירושלים, יד אב תשס"ו)


לעוד שירים...