פרשת בראשית:


♦  הרהור עמוק  
"כיצד נברא העולם?" ו"מי ברא אותו?" הן שאלות שמעסיקות כל אדם סקרן, בכל גיל.
תשובות רבות ומגוונות ניתנו להן. מכל אחת מהן – כמו מתשובתו הנפלאה של דגלאס אדאמס –
נגזרות תשובות גם לשאלות על משמעות החיים האנושיים ותכליתם, כמו גם על הקשר בין הבורא/ים לביננו, בני האדם.
פרשת בראשית - הרהור עמוק.pdf


♦  פרשת בראשית
ושוב מהתחלה כל הסיפור כולו, אבל הבריאה אינה נגמרת לעולם.
בני האדם בוראים עצמם כל פעם מחדש: מציבים מראה מול חייהם בהווה באמצעות סיפורי העבר.
פרשת בראשית.pdf

פרשת נוח:


♦  מגדל בבל
כאשר כוחות האנושות מאוחדים לכדי מטרה אחת, היא מצליחה לפתח מדע ויוזמה ביצועית
ולקדם טכנולוגיה בקצב מהיר. אם זה כ"כ טוב, למה זה כ"כ רע, בעצם? למה מגיע להם עונש?
מגדל בבל.pdf

♦  לפרשת נוח 1
אחרי שחטאו ונענשו במבול, מנסים בני האדם לענות על ציפיות בוראם, ולהידמות לו ככל האפשר.
הם רוצים להיות אחד, לעשות להם שֵׁם.
לפרשת נח 1.pdf

♦  לפרשת נוח 2
בחמת זעם מציף אלהים את עולמו אשר ברא, במים רבים הוא מטביע את יציריו.
בתוך התיבה, מתרקמת קהילה מוזרה של ספק-ניצולים: שותפים לרגע בתקוה, באימה, ביובש.
לפרשת נח 2.pdf
     

פרשת לך לך: ♦  לפרשת לך לך 1
פרשה של מסעות: אברם ושרי במסע לארץ לא נודעת, הגר במסע של בריחה אל המדבר,
וכולם מגיעים אל אלהים - אברם הופך לאברהם, שרי לשרה, והגר לאם
פרשת לך לך 1.pdf

♦  לפרשת לך לך 2
אברהם יוצא להליכה של חייו, יודע מאין בא אבל תוהה לאן יגיע.
שרה מתלווה לאברהם במסעותיו, ודרכה שלה אל האמהות רצופה מכשולים וכאב.
הגר בורחת מן העבדות וחוזרת אל העינוי.
 פרשת לך לך 2.pdf

פרשת וירא: 


♦  לעצור את מעגל האלימות
פרשת "וירא" מאפשרת לנו לבחון את סוגיית האלימות בתוך המשפחה, ולעמוד על נקודות חשובות
בהקשר זה, כגון: היחס בין התא המשפחתי והקהילה המקיפה אותו, והשפעת האלימות על הדורות
הבאים.
לעצור את מעגל האלימות.pdf

♦  לפרשת וירא 1
עונש מחריד, בחירה בבן אחד על פני אחיו הבכור, וציווי על אב להקריב את בנו האהוב
פרשת וירא 1.pdf

♦  לפרשת וירא 2
לוט מכניס אורחים אל ביתו למקלט, אך מוכן להפקיר את בנותיו לאונס ורצח; אברהם מגן על עיר
 לא לו, אך מוכן להמית את בניו. לסדום היינו, לעמורה דמִינו.

פרשת וירא 2.pdfפרשת חיי שרה:


♦  אברהם ודוד: פרשה והפטרה
לעיתים, הקשר בין הפרשה וההפטרה גלוי וברור, ולעיתים קשה לזהות מדוע נבחרה הפטרה מסויימת דווקא לפרשה זו ולא לאחרת.
אברהם ודוד - פרשה והפטרה.pdf

♦  לפרשת חיי שרה 1
דור הולך ודור בא, הורים נפטרים מן העולם ומפנים בו מקום לבניהם אחריהם
פרשת חיי שרה 1.pdf

♦  לפרשת חיי שרה 2
אחרי מותה של אשתו ולפני שימות בעצמו, מבקש אברהם להקים משפחה לבנו
פרשת חיי שרה 2.pdf
 

פרשת תולדות: 


Nili Duvdevani
Tree of Life
♦  לפרשת תולדות 1
זו הפרשה של יצחק: הוא מתבגר, מתעשר ומתחזק. אבל גם מתעייף ומתעוור
פרשת תולדות 1.pdf

♦  לפרשת תולדות 2
האיש אשר הופרד מאחיו, שלא מבחירתו אבל אולי לטובתו, יגרום לפרידתם של שני בניו –
אחים תאומים, מחוברים זה לזה בשוֹנוּת מאתגרת כבר מרחם אמם.
פרשת תולדות 2.pdf

 

פרשת ויצא: 


♦  לא להתייאש, להמשיך לעלות בסולם
חלומו של יעקב זכה לפירושים רבים, מתקופת חז"ל ועד ימינו. אחד מהם, מפתיע ומאתגר במיוחד
מופיע בתלמוד הבבלי ומנסה להסביר מה עושים המלאכים על הסולם וכיצד מגיב לכך אלוהים
המשך...

♦  לפרשת ויצא 1
רחל ולאה מתחרות על ליבו ועל זרעו של יעקב. את הקנאה, את עינויי הגוף ואת הכאב הנפשי
מניעה הכמיהה לאהבה
פרשת ויצא 1.pdf

♦  לפרשת ויצא 2
יעקב יוצא מבית אימו לבנות לו משפחה חדשה: ארבע נשים, שנים עשר ילדים,
הרבה שקרים והמון כאב
פרשת ויצא 2.pdf

רוך וקושי: 
בסבך היחסים המורכבים בין רחל ולאה ניצבת גם שאלת הפגימות: עיניה הרכות של לאה אל מול
יופיה של
 רחל. ואולי הפגם נמצא למעשה רק במבטו של המתבונן ומסגיר רק את מוגבלותו שלו?
( הדף השבועי על מסכת בבא בתרא, דף קכ"ג ע"א)
המשך...

פרשת וישלח: 


♦  לפרשת וישלח 1
יעקב ועשו נפגשים לשלום, אחרי שנים של איבה ופחד.
דינה, בת יעקב, מחפשת אחוה ומוצאת כאב.
פרשת וישלח 1.pdf

♦  לפרשת וישלח 2
כמה גדול כוחה של אהבת אחים: יעקב ועשו, אחרי שנים של פירוד ופחד,
מגלים זאת במפגש של שלום; שכם בן חמור מגלה זאת במרמה ובמלחמה
פרשת וישלח 2.pdf

  

פרשת וישב:


♦  לפרשת וישב 1
יוסף, אהוב על אביו ושנוא על אחיו.
"סינדרלה" היהודי: חלש ועלוב, עבד הנזרק פעם אחר פעם אל בור כזה או אחר.
פרשת וישב 1.pdf

♦  לפרשת וישב 2
כמסורת אימותיו, מפלה יעקב בין ילדיו ומעדיף את יוסף על פני אחיו הבוגרים
פרשת וישב 2.pdf

♦  לפרשת וישב 3
כשהאחים, בקנאם באהבת אביהם ליוסף, משליכים אותו לבור, יהודה משלח מעל ביתו את כלתו
פרשת וישב 3.pdf


פרשת מקץ: ♦  לפרשת מקץ 1
7 פרות שמנות ועוד 7 פרות רזות; 12 אחים פחות 2 יורדים למצרים; אח אחד ועוד 10 נפגשים
בארמון המלך; 10 אחים פחות 1 חוזרים אל אביהם, למצרים חוזרים 9 אחים ועוד 1.
פרשת מקץ 1.pdf

♦  לפרשת מקץ 2
חייו של יוסף בין חלום למציאות
פרשת מקץ 2.pdf

♦  לפרשת מקץ 3
חלומותיו של יוסף העלוהו לגדולה, אבל המציאות עדיין קשה ומכאיבה
פרשת מקץ 3.pdf

פרשת ויגש:  "זה היה עוון סדום"
במהלך הרפורמות הכלכליות שעורך יוסף במצרים, הוא דואג לכלכל את המצרים בשנות הרעב ויוצר בארצו המאמצת משטר היררכי, שמרכזו בניתוק העם מאדמתו ובהפיכת האיכרים לשעבר לעבדים בהווה ולעתיד.
זה היה עוון סדום.pdf

♦  לפרשת ויגש 1 

פרשה של סיכומים ושל סגירת מעגלים 

פרשת ויגש 1.pdf

♦  לפרשת ויגש 2
אחרי שנים רבות ייפגשו הבן האובד והאב המתאבל

פרשת ויגש 2.pdf

פרשת ויחי: 


♦  לפרשת ויחי 1
יעקב על ערש דווי, מברך את בניו: לחלקם הוא מלמד תוכחה וכאב, לחלקם מעביר אהבה ותקווה
פרשת ויחי 1.pdf

♦  לפרשת ויחי 2
מעטים ורעים היו ימי שני חייו של יעקב
פרשת ויחי 2.pdf

לפרשת ויחי 3
לכל סיפור יש סוף, וכל סוף הוא התחלה

פרשת ויחי 3.pdf