פרשת שמות: 


פרסוניפיקציה של מצרים ציפורי, 
המאה ה-5 

♦  לפרשת שמות 1
פרעה חושש מן הגברים העבריים ומצווה להרוג את כל הבנים הנולדים. מי שיכולות לו הן דווקא הנשים: פועה ושפרה, יוכבד ומרים, ובתו שלו
פרשת שמות 1.pdf

♦  לפרשת שמות 2
עם של עבדים נולד במזל טוב, בן בכור לה' אלהיו. סיפור חדש מתחיל עכשיו, טלנובלה אמיתית.
פרשת שמות 2.pdf

   משפחה כן בוחרים
המשפחה ה"בראשיתית", רוויה תחרות ויריבות, קנאה ושנאה. היא עסוקה בבחירות ובהדרות - מי לנו ומי לצרינו, מי ישאר בתוך המשפחה ומי יידון לעזבה. פרשת שמות, הפותחת את סיפורו של העם העברי, היהודי, מאפשרת למשפחה, ההופכת לעם, לפתוח שעריה לאנשים ולנשים מחוצה לה. ה"אנחנו" הלאומי רחב ומאפשר יותר, לפי פרשת שמות, מן ה"אנחנו" המשפחתי.
משפחה כן בוחרים.pdf

פרשת וארא: 


♦  לפרשת וארא 1
משה ואהרון נשלחים להוציא את ישראל ממצרים - משה מתווך בין אלהים ואנשים,
אהרון מתווך בין משה ופרעה
פרשת וארא 1.pdf

♦  לפרשת וארא 2
כמה קשה לשכנע את האדונים לשחרר את עבדיהם. כמה קשה לשכנע את העבדים לשחרר את עצמם. מופתים מחד ומכות מאידך, ועדיין הגאולה לא באה.
פרשת וארא 2.pdf

פרשת בא: 


נחתה ואשתו מגיעים לגן העדן, 1300 לפנה"ס 

♦  לפרשת בא 
אחרי מאות שנים של שיעבוד ותשע מכות נוראות, עומדים בני ישראל על ספו של החופש
פרשת בא.pdf

פרשת בשלח: 


הגדת ראשי הציפורים, 
המאה ה-13
 
♦  מדרש "שירו"
על שום מה נאמר "וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם"? שהרי כבר בקעה השירה מפי משה, שנאמר "אָשִׁירָה לַה' כִּי גָאֹה גָּאָה"?
המשך... 

♦ Midrash Shiru - English
Full text

♦  לפרשת בשלח  
המצרים מאחור והים מלפנים, ובני ישראל בתווך: המוני ילדים, נשים וגברים מבוהלים,
בדרך אל החופש.
פרשת בשלח.pdf

פרשת יתרו: 


ארון הברית, 
המאה ה-9 
 
♦  "וישאלו איש לרעהו לשלום"
בכל מפגש אנושי יש סיכוי וסיכון. משה מנצל את הסיכוי שבמפגש עם יתרו למען הרחבת ידיעותיו ושיפור דרכו,
אך בוחר שלא לקחת את הסיכון שבמפגש היומיומי עם ציפורה
וישאלו איש לרעהו לשלום.pdf

♦  לפרשת יתרו 1
אחרי מסע קשה, עומדים בני ישראל לפני ההר ומחכים להתגלות. מתוך האש והעשן, מבעד לקולות
ולברקים, ידבר אליהם אלהים ויתן להם את תורתו.
פרשת יתרו 1.pdf

 לפרשת יתרו 2
מפגש המחודש בין משה לחותנו, מאפשר לו שקט מסוים ופרספקטיבה. עכשיו יוכל לארגן את
הציבור הגדול לעם, ולהעביר אליו את המסר האלהי.
פרשת יתרו 2.pdf


פרשת משפטים: 


ביבל מורליזה, 
המאה ה-13 
 
♦  לפרשת משפטים 
הפרשה שלנו עמוסה חוקים ומשפטים, מילים מילים: כיצד עלינו לנהוג בנשינו, בעבדינו, בעניים אשר
עומדים לפתחנו ובכל אלה הנתונים לחסותנו


מחיר הבושה: הדיון במסכת ערכין קובע שבנוסף על הקנס הקבוע בתורה, האונס או המפתה בתולה צריך לשלם גם על "בושת ופגם". פרשת משפטים.pdfהשאלה היא איפה ממוקם הפגם - בעבירה על החוק או בפגיעה בקורבן? (הדף השבועי על מסכת ערכין, דף טו ע"א)
המשך... 

כל המוסיף גורע: לפסוק הידוע "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" פרשנויות רבות. אני רואה בריבוי זה
שמחת תורה אמיתית (הדף השבועי על מסכת חולין, דף קט"ו ע"ב)
המשך... 

פרשת תרומה: 


ארון הברית, קונסטנטינופול המאה ה-11 

♦  "אי זה בית אשר תבנו לי"
בפרשת תרומה ניתנות הוראות מדויקות ומפורטות לבניית המשכן. נדמה כי פשט הפסוקים מכוון לכך שהמקדש, העשוי ביד אדם, הוא הוא מקום משכנו של אלהים – האמנם אלהים זקוק לבניין כדי להתגלות?
אי זה בית אשר תבנו לי.pdf

♦  בדם, בשליה ובזהב
פרשת תרומה, המפרטת בדיוק רב את המשכן ההולך ונבנה במדבר, על כל כליו ואביזריו, מעוררת
אי נוחות מסויימת אצל אלה מאיתנו, שנרתעים מן העיסוק היהודי בפרטים הקטנים והיומיומיים של
דם, שליה וזהב
המשך... 

♦  לפרשת תרומה 1
כמה מדויק הוא המתכון בן אלפי השנים לאפיית המשכן. המצרכים הנחוצים הם, בין השאר: זהב
וכסף, תכלת וארגמן, קורטוב עורות עיזים, וקומץ בשׂמים.
פרשת תרומה 1.pdf

♦  לפרשת תרומה 2
בסבך הפרטים המדוייקים, בין העורות והזהב, בין הנחושת והעץ, כל כך קל לאבד את המשמעות
פרשת תרומה 2.pdf

♦  לפרשת תרומה 3
חוקי המוסר והמשפט האזרחי נמסרו למשה בקיצור נמרץ. את עיקר זמנו על ההר הוא מעביר
בלמידה מדוקדקת של תכניות בניית המשכן.

פרשת תרומה 3.pdf

פרשת תצוה: 


מטבע מתקופת בר כוכבא, 
המאה ה-2 לספירה 


♦  לפרשת תצוה 1
כל פרט במראה הכהנים ובמדיהם ניתן למשה, כדי ליישמו ולהנחילו לדורות הבאים.
פרשת תצוה 1.pdf

♦  לפרשת תצוה 2
הלבוש המיוחד לכהנים, זמני העבודה ותהליך הקרבת הקרבנות - הכל מפורט לפרטים מדויקים.
אבל המשכן אינו של הכהנים, הוא של העם כולו
פרשת תצוה 2.pdf
פרשת כי תשא: 
מתוך הגדת סרייבו, 
המאה ה-14
 

♦  בין שמים לארץ
פרשת כי תשא עוסקת כולה בציר האנכי שבין שמים לארץ. היא מתחילה בשמים – בשיחה שבין אלהים ומשה, בפרטי הפרטים של כלי המשכן העתידי ובשמיו. הכל תיאוריה טהורה, דיוקי דיוקים של דמיון וחזון אלהיים, שבבוא היום יהפכו למציאות גשמית מוזהבת.
בין שמים לארץ.pdf

♦  לפרשת כי תשא 
משה מתמהמה בראש ההר, ככה זה כשמדברים עם אלהים. למטה, על הארץ, העם מתגעגע, מפחד, מרגיש נטוש ומחפש תחליף.
פרשת כי תשא.pdf

פרשות ויקהל-פקודי: 


מתוך הגדת סרייבו, 
המאה ה-14 

♦  לפרשות ויקהל-פקודי 1
משה, אהרון ובצלאל בן אורי בונים לאלהים את ביתו-משכנו. עכשיו, כשהבניין קיים ועומד,
מתחיל המסע אל הבית.
פרשות ויקהל פיקודי 1.pdf

♦  לפרשות ויקהל-פקודי 2
ההוראות לבנית המשכן ניתנו, ועכשיו זמן הביצוע. כל אחד ואחת תורמים ומנדבים כפי יכולתם,
למען כינונו של בית האלהים.
פרשות ויקהל פיקודי 2.pdf