פרשת במדבר:


♦  לפרשת במדבר 1
ספירת מלאי אנושית: השבטים, המשפחות, עם ישראל. כולם טובים, כולם ראויים, כולם קרויים בנים לאלהים
פרשת במדבר.pdf


פרשת נשא:


♦  לפרשת נשא ולחג השבועות
האם תצליח שמחת האיחוד בין האהובה לאהוב להתגבר על החשדות והכעסים? האם יצליח זכרון האהבה לכסות על מזכרות העוון?
פרשת נשא ושבועות.pdf

♦  לפרשת נשא 1
הרחיק את הפגום והפצוע, להכאיב לסוטה, להבדיל את הנזיר, ואז אפשר יהיה לחגוג "יחד" את חנוכת בית האלהים
פרשת נשא.pdf


פרשת בהעלותך:


לפרשת בהעלותך (1)
האור במשכן אלהים דולק, אבל הכוחות של משה הולכים ואוזלים
פרשת בהעלותך.pdf


פרשת שלח לך:


♦  מדרש ציצית
למה נצטווינו על הציצית בפרשת המרגלים?
המשך...

♦  לפרשת שלח לך 1
בשובם של המרגלים מן הסיור בארץ המובטחת, הם מתארים את נפלאות הארץ, אך מבטאים גם
את חששם הכבד מפני המפגש עם היושבים בה
פרשת שלח לך 1.pdf

♦  לפרשת שלח לך 2
קשה עד מאוד להשתחרר מן ההרגל לחושך ולקושי, קשה שלא לרצות לחזור לאחור
פרשת שלח לך 2.pdf

פרשת קרח:


 לפרשת קרח 
זה קורה במשפחות הכי טובות, זה כבר קרה גם במשפחה שלנו – קנאת אחים המובילה לאלימות ומוות
פרשת קרח.pdf

פרשת חקת:


♦  עיניים פקוחות לשמוע
סיפורה של מרים הוא סיפור שמרובים בו סימני המחיקה על פני סימני הכתב. לפעמים נדמה שהמקומות היחידים בהם נזכרת מרים, נותרו כמו פליטים שהצליחו להיחבא מ"דחפורי הקאנון היהודי", אשר ניסו בכל כוחם להרסו ולהחריבו.
עיניים פתוחות לשמוע.pdf

♦  לפרשת חקת 
מרים הולכת לעולמה ואיתה נעלמים המים, הרוך, וכוח הדיבור של משה
פרשת חקת.pdf

פרשת בלק:


♦  על מלאכים וחיות אחרות
בלק בן ציפור מלך מואב, המתיירא מפני ישראל המתקרבים לגבולו, מבקש להיאבק בהם בנשק בלתי-קונבנציונלי – קללותיו של הנביא בלעם בן בעור. בלעם, מסתבר, אינו נביא מטעם עצמו, וגם לא שכיר של המלך. הוא קשוב לדבר אלהים ומבקש ממנו עצה
המשך...פרשת פנחס:


♦  זכות הצעקה
אפילו החוק האלוהי אינו חסין בפני קול המחאה הצודקת. האם שלמות הצדק המוחלט הניבטת מבעד לפסוקי התורה אינה אלא אשליה? (הדף השבועי על מסכת בבבא בתרא, דף קי"ח ע"א)
המשך...

♦  לפרשת פנחס (1)
ושוב חוטאים בני ישראל, ושוב הם נענשים, ושוב הם נספרים ונרשמים ברשימות שמיות מפורטות
פרשת פנחס 1.pdf 

לפרשת פנחס (2)
זו לא מהפכה עדיין, רק צעד אחד קטן בדרך לתיקון העולם...
פרשת פנחס 2.pdf


פרשות מטות-מסעי:


♦  על נקמה, דם ומוסר השכל
בני ישראל עושים כמצוות משה, ובהנהגתו הצבאית-דתית של פנחס יוצאים למסע רצחני במדין. הם הורגים את כל הגברים במדיין ואת מלכיהם, ושובים את הנשים והטף, לא לפני שהם בוזזים את כל רכושם ומעלים באש את עריהם
על נקמה דם ומוסר השכל.pdf

לפרשת מטות
את כל הגברים הם הרגו, את כל הבתים הם שרפו, את כל הרכוש בזזו, את הנשים והילדים
הם לקחו בשבי. למשה זה לא הספיק
פרשת מטות.pdf 

לפרשת מסעי 
עוד מעט כמעט יתומו ארבעים שנה של הליכה במדבר, וזה הזמן לחנות ולהיזכר במסע
פרשת מסעי.pdf