פרשת דברים: 


♦  לפרשת דברים 1
מנהיג כבד פה וכבד לשון, פותח את פיו ומדבר
פרשת דברים 1.pdf

♦  לפרשת דברים 2
תחילתו של סוף – שלב הזיכרונות והסיכומים
פרשת דברים 2.pdf


פרשת ואתחנן:


♦  הישר והטוב
בפרשת "ואתחנן" נפרשים שוב עיקרי המצוות, מלווים באיומים מצד האלהים. אנו פוגשים בפעם השניה את עשרת הדברות, חווים מחדש את מעמד הר סיני וקוראים את מה שנדמה כתמצית הזהות היהודית לדורותיה – הפרשה הראשונה של קריאת שמע
הישר והטוב.pdf

 לפרשת ואתחנן 
משה ממשיך בסיכום העבר: לפני הפרידה מן העם ומן השליחות, הוא מתמצת באוזני האנשים את חוקיו של אלהים
פרשת ואתחנן.pdf


פרשת עקב:


♦  לפרשת עקב 1
רגע לפני שהמסע מסתיים, מנסה משה להנחיל מחדש את הזיכרון
פרשת עקב 1.pdf

♦  לפרשת עקב 2
הבטחות ואיומים, ברכות וקללות – כל העתידים האפשריים לקשר בין ישראל ואלהים
פרשת עקב 2.pdf


פרשת ראה:


 ונתן לך רחמים
ההוראות פשוטות ומדויקות: במקרה מוּדחת עיר, בידי בני בליעל, לעשות את הרע בעיניי ה', יש להשמידה כליל ולהרוג את כל יושביה
המשך...

♦  לפרשת ראה 1
רשימה ארוכה של חוקים: מה לאכול, למי להקשיב, את מי להעניש
פרשת ראה 1.pdf

 לפרשת ראה 2
מתכוננים לכניסה אל הארץ ונזכרים בהוראות ההפעלה שלה
פרשת ראה 2.pdf

פרשת שופטים:


♦  לפרשת שופטים 1
פרשה של מצוות מעשיות, הקשורות בארגון החברתי והפוליטי של העם
פרשת שופטים 1.pdf

♦  לפרשת שופטים 2
מי ראוי למלוך, ומי רשאי לשפוט, מי צריך להנהיג את העם במלחמה
פרשת שופטים 2.pdf


פרשת כי תצא:


♦  לפרשת כי תצא 1
לפעמים, כשהחברה מתלבטת במי האשם, נחשפים לעינינו הפגמים והליקויים המוסריים,
עליהם היא מושתתת
פרשת כי תצא 1.pdf

♦  לפרשת כי תצא 2
לא פחות מן המצוות שבין אדם לאלהיו, חשובות המצוות המסדירות את היחסים והקשרים שבתוך המשפחה
פרשת כי תצא 2.pdf


פרשת כי תבוא:


♦  לפרשת כי תבוא 1
פרשת כי תבוא נפתחת בטקס הבאת ביכורי האדמה הכהן, ועוסקת רובה ככולה בהבטחת ברכה למקיימי הברית עם ה'
פרשת כי תבוא 1.pdf

♦  לפרשת כי תבוא 2
לפני שיחזור לברך את ההולכים בדרכי אלהים ולקלל את הסוטים מהן, מזכיר משה לעם את מה
שקל כל כך לשכוח – את חשיבותו של הזכרון לעיצוב התודעה.
פרשת כי תבוא 2.pdf

פרשות ניצבים-וילך:


♦  לפרשות ניצבים-וילך 1
זהו ראשית סופה של התורה: משה ממנה את יהושע ליורשו, ומתחיל בהכנות למותו שלו
פרשות ניצבים וילך 1.pdf

♦  לפרשות ניצבים-וילך 2
אחרי הברכות והקללות, אחרי הרשימות הארוכות של חוקים ומצוות, יש צורך במעט נחמה ובקצת עידוד
פרשות ניצבים וילך 2.pdf

♦  לפרשות ניצבים-וילך 3
בסוף ימיו, מצווה משה את ההמשכיות, כי כל סוף הוא התחלה חדשה
פרשות ניצבים וילך 3.pdf

פרשת האזינו:


♦  לפרשת האזינו 1
בפרשת האזינו, בשירה מופלאה ומליצית, מנבא משה לעם ישראל את עתידו
פרשת האזינו 1.pdf

♦  לפרשת האזינו 2
עוד דרך לסכם את קורות הקשר בין עם ישראל ואלהיו: כמטאפורה משפחתית
פרשת האזינו 2.pdf