אחיות ואחים image
האח הגדול
מדוע בנותיו של רב נחמן העדיפו להישאר כלואות בשבי הנוכרי ולא להשתחרר לביתן? ומדוע רב עיליש ברח לאחר שצותת להן?
(מסכת גטין, דף מה ע"א)

מילה של כבוד
האם הסכם בין אנשים קרובים, המבוסס על אמון הדדי וקשר אישי, ישרוד גם בשעת משבר? (מסכת קידושין, דף סה ע"ב)

פה קבור הכאב
אפילו אם אדם ימכור את חלקת הקבר שלו משטח הקבורה המשפחתי – הוא לא יצליח להרחיק מעליו את אבותיו.
תיקון אחרי המוות? (מסכת בבא בתרא, דף ק ע"ב)

זכות הצעקה
אפילו החוק האלוהי אינו חסין בפני קול המחאה הצודקת. האם שלמות הצדק המוחלט הניבטת מבעד לפסוקי התורה
אינה אלא אשליה (מסכת בבא בתרא, דף קי"ח ע"א)

רוך וקושי
בסבך היחסים המורכבים בין רחל ולאה ניצבת גם שאלת הפגימות: עיניה הרכות של לאה אל מול יופיה של רחל. ואולי הפגם נמצא למעשה רק במבטו של המתבונן ומסגיר רק את מוגבלותו שלו? (מסכת בבא בתרא, דף קכ"ג ע"א)

שובר שוויון
כאשר האב נפטר והנכסים מתחדדת שאלת חלוקת הירושה (מסכת בבא בתרא, דף קמ ע"ב)

שבט אחים
דיונים כלכליים בין אחים עשויים לאפשר הצצה אל מערכת היחסים הבעייתית והכואבת ביניהם (מסכת בבא בתרא, דף קנ"א ע"א-ע"ב)

לבער קוצים מן הכרם
לפני מותה ביקשה אמם של בני רוכל להעניק לבתה חפץ יקר על חשבון בניה. חכמים הכירו בתוקפה של הורשה זו,
אבל זאת רק משום שהתייחסו אליה כאל עונש לבנים (מסכת בבא בתרא, דף קנ"ו ע"ב)

למה ערבה הערבה?
אפשר להתווכח מה כל אחד מהמינים מסמל ומה הם מסמלים יחדיו, אבל לפחות דבר אחד ודאי - אין אפשרות לקיים
את מצוות ארבעת המינים בלי לכלול את כולם ביחד (מסכת מנחות, דף כז ע"א)