אחיות "חורגות" image
מחוץ למעגל
הנוסח של ברכת המזון מדיר לא מעט חלקים מהאוכלוסייה - אבל גם במי שלא מוזמן חייבים להתחשב. אני מוצאת נקודת אור דווקא ביום כיפור (מסכת ברכות, דף מט ע"א)

מישהו מטפל בך
כיצד יידע בעל הבית אם העירוב שהוא עושה בעבור אחרים כולל אותם, והאם תמיד נניח שמי שלא מסרב לשותפות, למעשה מסכים לקיומה? (מסכת עירובין פב ע"ב).

מחאה נגד המוחים
האם נשים רשאיות לקיים את מצוות הנחת התפילין? רשמים ומסקנות בעקבות ניסיון הרפורמה של מיכל בת כושי ואשת יונה (מסכת עירובין, דף צו ע"א-ע"ב)

זמן סוכה
מה משותף לגויים, נשים, בהמה וכותים? שאינם חייבים במצוות הסוכה. הקטע הבא תוהה מהם הקריטריונים המגדירים כשרותה של סוכה, ומציע נקודות מבט שונות לשאלה זו
(מסכת סוכה, דף ח ע"ב)

האח הגדול
מדוע בנותיו של רב נחמן העדיפו להישאר כלואות בשבי הנוכרי ולא להשתחרר לביתן? ומדוע רב עיליש ברח לאחר שצותת להן? (מסכת גטין, דף מה ע"א)

א אש איש אישה
הדיון התלמודי בהגבלות על יצר המין מתחיל אמנם בנשים: "נשים דעתן קלות עליהן", אבל מהר מאוד עובר לגברים: כיצד, אם בכלל, הם מסוגלים לעמוד ביצרם ולא ללכת שבי אחריו? (מסכת קידושין, דף פא ע"א)

אבל החן
גויה יפה גרמה לרבי עקיבא לבכות. יופיו של האחר מזכיר לנו לא רק את סופיותו - אלא גם את הסופיות שלנו (מסכת עבודה זרה, דף כ ע"א)

הקשר רחב
תולדות הזונה מיריחו מתוארים דרך ההיסטוריה היהודית ותחנות חייה הופכות למשל על אירועים לאומיים. אז מה באמת כל כך מושך בדמותה של רחב? (מסכת זבחים, דף קט"ז ע"ב)

מין זה שאיננו אחד
המשנה הראשונה במסכת כריתות דנה בעונשו של אדם שעובר את כל העבירות שעונשן הוא כרת, אולם העובדה שחלק מהעבירות "נשי" או "גברי" בלבד מזכירה כי הדיון המשנאי לעולם אינו נייטרלי מבחינה מגדרית (מסכת כריתות, דף ג ע"א)

על אדונים ומשרתות
הניסיון למשטר, באמצעים הלכתיים ובאמצעים חברתיים, את ה"טבע" המתפרץ והמאיים של גוף האישה, חושף את הפחדים והחולשות של הדיינים והפוסקים הגברים (מסכת נידה, דף ו ע"ב)

מאיפה הכסף?
בדיון התלמודי מתעוררת מחלוקת לגבי מהותו של האתנן האסור להתקבל על המזבח. אני מנסה לברר מה נחשב לאתנן ומהי בכלל ההגדרה של זנות (בבלי, מסכת תמורה, דף כט ע"ב - ל ע"א)

לא תמיד כדאי לשאת פרי
החכמים מנסים להגדיר את השלב שבו הופכת נערה לבוגרת, ואת התהליך הם מקבילים להתפתחותו של פרי עד רגע הפיכתו לראוי למאכל. אני מתרעמת על ההשוואה ומנסה להבין למה כל הבדיקות הדקדקניות האלה תמיד נחסכות מגברים (מסכת נידה, דף מז ע"א)

פגישת מחזור אחרונה
מה שבמבט ראשון נראה כמו עוד החמרה הלכתית מבית מדרשו של שמאי מתברר כניסיון להקל במשהו על כאב ההדרה שחשות הנשים בנידתן. תמר דבדבני מסיימת את הקריאה במסכת נידה, ועמה בתלמוד הבבלי כולו (מסכת נידה, דף עא ע"א)