אמונה, ספק ומה שביניהם image
אם ננעלו
מה יכול ללמד אותנו מנגנון נעילת הדלתות בבית המקדש, על גישות תיאולוגיות שונות? ראשית, את זאת: ההסתמכות על נס כמוה כהעמדת אלוהים בניסיון – שתיהן אינן ראויות מבחינה דתית (מסכת פסחים, דף סד ע"ב)

הילד הרע
התלמוד בוחר להציף גם את הקול המתלבט, השואל, המערער על הסדר האלוהי (מסכת קידושין, דף לט ע"ב)

איזה מין אדם?
האם אדם הראשון היה כופר בעיקר או שמא חסיד גדול? (מסכת סנהדרין, דף לח ע"ב)

קדוש קדוש קדוש
הדיון על מיקומו של המזבח מעורר את השאלה מה הופך מקום למקודש, ומכאן העניינים רק נעשים מורכבים יותר: כיצד נוכל לדעת שיסודות הפולחן הדתי הם אכן יציבים וכיצד נוודא שהמערכת הדתית אכן מתואמת עם העבר? (מסכת זבחים, דף סב ע"א)

צער השתיקה
את הבשורה ששני בניו הומתו בידי אש ה' קיבל אהרן בדממה מוחלטת. אבל משתק? השלמה עם רוע הגזירה? או אולי התרסה? (מסכת זבחים, דף קט"ו ע"ב)

ושכנתי בתוכם
הדיון בפרק התשיעי של מסכת מנחות עומל קשות כדי לדחות את הרעיון שהאל נהנה במשהו מעבודת המקדש וממרכיביה החומריים. דווקא דרך מאמץ זה אני מזהה את הדמיון האפשרי שבין חדרו של אדם ומשכנו של אלוהים (מסכת מנחות, דף פו ע"א)

רחמי שמים
רחם שישב בשדה ושרק נפגע מאבן ומת. איך המעשה מתיישב עם זיהויו הסמלי של הרחם כמבשר הגאולה, ואיך כל זה קשור לנביאי השקר? (מסכת חולין, דף סג ע"א)

קן תפילותיי
קשה להסביר כיצד הסולם המגשר בין מעשי האדם לכוונות האלוהיות פועל, אחרת איך נסביר מדוע מישהו שקיים את מצוות שילוח הקן נפגע בכל זאת? אני מסבירה למה כל סולם רעוע מיסודו, ונפרדת ממסכת חולין (מסכת חולין, דף קמ"ב ע"א)