ברוכה את יה מקור החיים,
בוראת אור וּמָרְחקת חֹשׁך,
הפורשת ארצות ופותחת דרכים

ברוכה את יה מקור החיים, יוצרת האדם בתבונה,
נותנת בו נקבים נקבים חלולים חלולים
וְנוֹפחת רוח אלהים לנגן בם.

ברוכה את יה מקור החיים
שעשיתיני בצלמךְ,
שעשיתיני בת - חורין,
שעשיתיני אני

ברוכה את יה, אמי, אם כל חי הפורשת עלי כנפךְ -
היי לי מחסה ואֹהל,
תני ליעף כֹּח.
ברכות השחר image