ברכת מזוזה בבית חדש


מי שברכה את אברהם בדלת פתוחה,
לכל הזקוקים לחיזוק ולמנוחה,
היא תברך את ביתנו בפתיחות וביכולת לתת.

מי שברך את בת פרעה ביד שלוּחה,
לכל הזקוקים למקלט ולתמיכה,
הוא יברך את ביתנו באהבה וביכולת לקבל.

מי ייתן וביתנו יהא סגור ומוגן מפני האדישות והכפור,
ודלתנו פתוחה לכל היופי והאור,
שמדלת זו נשפיע החוצה כבוד וחברות,
ודרכה ייכנסו שמחה ובריאות.

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם,
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה.

ברכת מזוזה בבית חדש