גבולות ההלכה image
בין מוסר וקדושה
המשנה הראשונה במסכת שבת היא מעין חלון ראווה למסכת כולה, ודרכה אפשר לעמוד על האופן שבו נתפסת השבת בעיני החכמים. ואם כך, מדוע השאלה שנידונה במשנה זו נוגעת דווקא לקיבוץ נדבות בשבת? (מסכת שבת, דף ד ע"א)

סיפור שמתחיל בלוויה של נחש
יום שבת. נחש מגיע לבית המדרש. מה כדאי לעשות? אני מגשרת בין שתי עמדות: לא לנצל את הכוח האנושי לרעה או למנוע בכל מחיר פגיעה אפשרית בבני אדם (מסכת שבת, דף קכא ע"ב)

כבוד האדם וחירותו
אם מישהו הוצא בעל כורחו מתחום השבת, אסור לו להלך יותר מארבע אמות במקום שבו הוא נמצא כעת. אבל מה קורה אם הפסיקה מתנגשת עם שמירה על כבוד הבריות (מסכת עירובין, דף מא ע"ב)

כולם קופצים עכשיו
לא פעם דווקא פורעי החוק – אותם אמיצים המעזים נגד חוסר הצדק המוסרי, המצוי לא פעם בתוך הנורמה מסייעים
לתיקון המציאות (מסכת גטין, דף לה ע"א)

חיים על הגבול
מה יעלה בגורלה של אישה שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין? (מסכת גטין, דף מג ע"ב)

השליח הבוגד
מעשה בחסיד שהלך לקדש אישה עבור בנו. פגש בה - ובמקום לחתן אותה עם בנו - נישא לה בעצמו (מסכת קידושין, דף נט ע"א)

מילה של כבוד
האם הסכם בין אנשים קרובים, המבוסס על אמון הדדי וקשר אישי, ישרוד גם בשעת משבר? (מסכת קידושין, דף סה ע"ב)

יאללה מכות!
מחלוקת בין שותפים בבאר מים, המובילה למעשה אלים, מעלה שאלה עקרונית: האם אדם שנעשה לו עוול רשאי לעשות דין לעצמו או שעליו לפנות לרשויות החוק? (מסכת בבא קמא, דף כז ע"ב)

למי יש יותר כבוד
מי שפוגע באדם חייב לפצות אותו, אך באילו קריטריונים מודדים את מידת הבושה שנגרמה לאדם? (מסכת בבא קמא, דף פו ע"א)

הרהורי עבירה
היכן עובר הגבול בין תיאוריה למעשה, והאם אפשר להעניש אדם שרק חשב לבצע פשע, אך לא ביצע אותו בפועל?
(מסכת בבא מציעא, דף מד ע"א)

יש לי אמפתיה
את רגשותיהם של בני אדם קשה לגלות, ואת מעשיהם אפשר להבין בדרכים שונות. על כן כדאי לגייס ענווה וחמלה
בבואנו לפרש את התנהגותם של אחרים (מסכת בבא מציעא, דף סו ע"ב)

חורש רעה?
בשנת שמיטה מבחין ריש לקיש באדם החורש בשדה ומגדיר אותו ככהן. האם הוא אינו מעוניין להכתים עוד יהודים בעבירות
או שמא מצויה כאן מידה של חיפזון בשיפוט לרעה (מסכת סנהדרין , דף כו ע"א)

דיני פשרות
ההבחנה בין דין לפשרה היא הכרחית בשביל השופטים, שאמורים למלא את תפקידם באכיפת החוק האלוהי בצורה הכי
מסורה ומיטיבה (מסכת סנהדרין, דף לב ע"ב)

קשה כשאול קנאות
המשנה מתירה לקנאים לפעול באופן חופשי ואפילו לעבור על הדיבר האלמותי "לא תרצח". מדוע התלמוד דווקא מבקש להצר את צעדיהם? (מסכת סנהדרין, דף פב ע"א)

לפתח חטאת רובץ
מדוע יש למנוע בתוקף מאדם לספק את תאוותו, למרות ההכרה שמניעה זאת תוביל למותו? (מסכת סנהדרין, דף עה ע"א)

ציר הרשע
מה היא רשעות, ואיך אפשר להעניש את הרשעים בלי להפוך לאחד מהם? פרידה ממסכת סנהדרין (מסכת סנהדרין, דף קי"ג ע"ב)

אחד בפה ואחד בלב
המילים שאדם אומר הן החיבור בין שאיפותיו, רצונותיו, פחדיו ורגשותיו, הנסתרים מעין כל, ובין האנשים שסביבו.
הדיבור הוא החלון של החברה האנושית אל הנפש. על כן, כדי שלשבועה יהיה תוקף היא צריכה להיאמר בפה ממש
(מסכת שבועות , דף כו ע"ב)

אמת דיברתי
כשהנתבע מודה בבית הדין בחלק מטענותיו של התובע, משביעים אותו הדיינים שהודאתו אמת. אך מדוע תהליך ההשבעה גדוש באזהרות ואיומים עליו ועל משפחתו? (מסכת שבועות, דף לט ע"ב)

הכל שפיט?
חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל חלוקים: האם בית הדין צריך להימנע מדיון ומפסיקה במקרים מסוימים? (מסכת שבועות, דף מז ע"א)

עובר את הגבול
האם המערכת ההלכתית והקהילתית יכולות להתמודד עם אדם שעובר עברות רבות בו זמנית? (מסכת זבחים, דף עח ע"א)

מחיר הבושה
הדיון במסכת ערכין קובע שבנוסף על הקנס הקבוע בתורה, האונס או המפתה בתולה צריך לשלם גם על "בושת ופגם".
השאלה היא איפה ממוקם הפגם - בעבירה על החוק או בפגיעה בקורבן? (מסכת ערכין, דף טו ע"א)

על אדונים ומשרתות
הניסיון למשטר, באמצעים הלכתיים ובאמצעים חברתיים, את ה"טבע" המתפרץ והמאיים של גוף האישה, חושף את הפחדים והחולשות של הדיינים והפוסקים הגברים (מסכת נידה, דף ו ע"ב)

הלכה בדרך הטבע
הדיון התחיל במחלוקת סביב השאלה האם לדם היוצא מין הרחם שני מקורות, טמא וטהור, או שההבחנה הזו מתקיימת רק במישור ההלכתי. מהר מאוד הוא הפך למשהו הרבה יותר עקרוני. אני מבררת מה הם היחסים בין ההלכה לטבע (מסכת נידה, דף לה ע"ב)