גבולות הלימוד והדיון image
דרישה מוגזמת
המדרש הוא מאבני היסוד של הקריאה היהודית בתורה, אבל היצירתיות שבו טומנת בחובה גם סכנות. על הדיון התלמודי בפרק אחד עשר במסכת שבת, שמציג כמה סייגים חשובים למדרש היצירתי (מסכת שבת, דף צו ע"ב)

כמעיין המתגבר
ר ' אלעזר הלך לאתר למרחץ במקום ללמוד תורה ושילם על כך מחיר כבד. אני מבררת האם סופו הטראגי הוא רק תוצאה של פירוש לא נכון (מסכת שבת, דף קמז ע"ב)

שאלה של הקשר
חכמים אמנם התירו ליהנות ממה שמוגדר כאיסור הנאה בשעת הסכנה, אך האם אפשר לומר שהם התירו גם בשעה שאין סכנה? (מסכת פסחים, דף כה ע"ב)

פורום כשרות
מחלוקת תלמודית על כשרותם של סוכה ושל דגים פותחת שאלה הרבה יותר כללית: על הבדלי הפסיקה בין התנאים לאמוראים
(מסכת סוכה, דף יח ע"א)

כולם קופצים עכשיו
לא פעם דווקא פורעי החוק – אותם אמיצים המעזים נגד חוסר הצדק המוסרי, המצוי לא פעם בתוך הנורמה מסייעים
לתיקון המציאות (מסכת גטין, דף לה ע"א)

חיים על הגבול 
מה יעלה בגורלה של אישה שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין (מסכת גטין, דף מג ע"ב)

שתיים אוחזות
האגדה מחדדת שאלות תיאולוגיות ומעוררת קושיות מוסריות, ואילו ההלכה מכריעה כיצד עלינו לנהוג למעשה. למרות ההבדלים ביניהן, לשתיהן תפקיד בלימוד התורה (מסכת בבא קמא, דף ס ע"ב)

רגל פה רגל שם
מדוע החליטו חכמים להוציא את רבי ירמיה מבית המדרש, מה גרם להם להחזירו, ואיך קשור כל זה לגוזל של ציפור שנפל מהקן? (מסכת בבא בתרא, דף קס"ה ע"ב)

ביקורת כוח השיפוט
אפשר להבין מדוע נדרשים דייני הסנהדרין להיות חכמים, מרשימים ודוברי שפות רבות, אך מדוע עליהם לשלוט בכשפים
ולדעת להכשיר את השרץ? (מסכת סנהדרין, דף יז ע"א)

הכל שפיט?
חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל חלוקים: האם בית הדין צריך להימנע מדיון ומפסיקה במקרים מסוימים? (מסכת שבועות, דף מז ע"א)

זה שאינו יודע לשאול
את התלמיד החכם פלימו, ששאל שאלה מתריסה, הוציאו מחוץ לבית המדרש ואילו האב ששאל שאלה דומה קיבל מענה.
על גבולות הלגיטימיות של הקושיות שלנו (מסכת מנחות, דף לז ע"א)

כל המוסיף גורע?
לפסוק הידוע "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" פרשנויות רבות. אני עומדת על משמעות הריבוי ורואה בו שמחת תורה אמיתית
(מסכת חולין, דף קט"ו ע"ב)

על הדרישה ועל הפרישה
האם יש מצבים שבהם דווקא עצירת הלימוד וההימנעות מדרשנות הם הפעולה הנחוצה? על הוויכוח בין שמעון העמסוני
לרבי עקיבא, בפרק הראשון של מסכת בכורות (מסכת בכורות, דף ו ע"ב)

דת, מדע, מוסר
בוויכוח הלכתי עם ר' ישמעאל, מביאים חכמים דוגמא מניסוי מזעזע שביצעה קליאופטרה בשפחותיה. אני סבורה שביסוד דחייתו של ר' ישמעאל את ההוכחה מצויים לא רק שיקולים הלכתיים, אלא גם שיקולים אתיים (מסכת נידה, דף ל ע"ב)

לא תמיד כדאי לשאת פרי
החכמים מנסים להגדיר את השלב שבו הופכת נערה לבוגרת, ואת התהליך הם מקבילים להתפתחותו של פרי עד רגע הפיכתו לראוי למאכל. אני מתרעמת על ההשוואה ומנסה להבין למה כל הבדיקות הדקדקניות האלה תמיד נחסכות מגברים
(מסכת נידה, דף מז ע"א)

ושוב הכתם נשאר
כתמי הדם שמילאו את הדיון ההלכתי גרמו לחכמינו אי נוחות. הם ניסו להסיר כמה כתמים עקשניים, אך לא הצליחו להעלים אותם לגמרי (מסכת נידה, דף נט ע"א)