זהות ואחרוּת image
אל תקרא לי אח
אז מי עדיף – אלה שמכבדים את זהותו השונה של ה"אחר", ולכן מסירים אחריות ממעשיו, או אלה שלוקחים אחריות עליו ועל מעשיו, כאילו היה אחיהם ממש, ובכך מסרבים להכיר בהגדרתו העצמית לזהות שונה? (מסכת פסחים, דף כא ע"א)

סוגיות בשאלת הנוסע המתמיד
הסיפורים על בני רבן גמליאל ורבה בר בר חנה מתארים מציאות בה חכמים לא רק שאינם מתקנים את מנהג היהודים הטועים במעבר בין תרבויות, הם אף מכסים ומחביאים את מנהגם שלהם, כך שיתאים למנהג המקום (מסכת פסחים, דף נא ע"א)

בין הפנים לחוץ
לעתים, מי שעומדים מאחורי השער ואינם חשים שהם רשאים להיכנס "בפנים", מוטרדים דווקא מריחוקם מן הקהילה. אלוהים, מבטיחים החכמים, שומע את תפילתם – אך מה בדבר בני האדם? לקראת יום הכיפורים. (מסכת פסחים, דף פה ע"ב)

עניין של טעם
במהלך הדיון התלמודי מוצעים נוסחים שונים לטקס ההבדלה. עולה משם, שההכרעה מהן האבחנות הקיימות בעולם ומי מהן נוצרה ביד אלוהים היא עניין (גם) לטעם אישי (מסכת פסחים, דף קד ע"א)

כולם קופצים עכשיו
לא פעם דווקא פורעי החוק – אותם אמיצים המעזים נגד חוסר הצדק המוסרי, המצוי לא פעם בתוך הנורמה מסייעים
לתיקון המציאות (מסכת גטין, דף לה ע"א)

חיים על הגבול
מה יעלה בגורלה של אישה שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין? (מסכת גטין, דף מג ע"ב)

מאין באת
"מי אני?" "מאין באתי?" הן שאלות המעצבות את זהותו הפרטית של אדם. השאלה "הלנו אתה אם לצרינו?" מקרבת ומרחיקה בין
אנשים ומציירת מעגלים של זהות קהילתית, עדתית ולאומית (מסכת קידושין, דף עא ע"ב)

אמת ויציב
כל קהילה מגינה על יציבותה בעזרת כללים וחוקים. האם צריך לשמור עליהם גם כשהם מבוססים על העמדות פנים,
שקרים קטנים ואשליות גדולות? (מסכת בבא קמא, דף פב ע"ב)

לכל איש יש שם
כולנו מבקשים להיות חלק ממשהו, אבל גם להיחשב שלמים, אך רק מי שאינם נכבשים בידי סביבתם ואינם כופפים עצמם
תחתיה, ראויים לשם פרטי משל עצמם (מסכת בבא בתרא, דף סט ע"ב-ע ע"א)

ציר הרשע
מה היא רשעות, ואיך אפשר להעניש את הרשעים בלי להפוך לאחד מהם? פרידה ממסכת סנהדרין
(מסכת סנהדרין, דף קי"ג ע"ב)

מה יגידו השכנים?
למה חשוב לנו מה חושבים עלינו אחרים והאם אנחנו באמת רוצים לדעת? (מסכת עבודה זרה, דף ע ע"א)

דעת מיעוט
גם אם רוצים אי אפשר להתעלם ממנו, ועדיין, האם מיעוט טמא עשוי לפגום בציבור שלם? (מסכת מנחות, דף טו ע"א)

גם אתה יכול להשפיע
מה מבטל את מה? מעט בשר נבלה בתוך כמות גדולה יותר של בהמה שחוטה או ההפך. איפה ממוקם הכוח להשפיע:
בקבוצת הרוב או דווקא בקרב המיעוט (מסכת מנחות, דף כג ע"א)

מילים בוערות
יש פסוקים שראויים להישרף טוען ריש לקיש, והדיון מתלקח במהרה. אז איך חורצים את הדין ומה יעלה בגורלה של השירה?
(מסכת חולין, דף ס ע"ב)