לפני הטבילה

מים בקשו רחמים עלי. 
הניחו לי לרגֹע ברוך עריסתכם
בהֵמיתכם אשקיט אשמה וגֹעל.
מים בקשו רחמים עלי.
את חללַי מלאו בצלילותכם
נקו את הפצעים שלא הגלידו.
מים בקשו רחמים עלי.
באברַי הפיחו כח זרימתכם
חדשו בי טֹהר שאבד.


אחרי העליה מן המים

ברוך אתה ה' המחדש בי גופי ונשמתי.


מתוך הספר "פרשת המים: הטבילה כהזדמנות להיטהרות, לצמיחה ולריפוי", הקיבוץ המאוחד תשע"ב
טבילה להתחדשות בעקבות פגיעה מינית image