מי ישפוט את השופטים image
מקור הברכה
הדיון במסכת שבת בדבר יסוד המצווה להדליק נרות חנוכה מבליע שאלה דומה גם ביחס לנרות שבת. התשובות, שנעות בין סמכות ההוראה של מנהיגים לכוחו של הזיכרון הקולקטיבי, רלוונטיות גם היום (מסכת שבת, דף כג ע"א)

המדריך המקוצר לבחירת מנהיג
מנהיגיו הדתיים של העם אינם זוכרים אם פסח דוחה את השבת, ולתלמידי חכמים הקושיה אינה מובנת, שהרי הפתרון פשוט. פשטות זו יכולה לרמז לכך שעיקר הסיפור אינו בתשובה הסופית לקושיה. אז במה כן? או! (מסכת פסחים, דף סו ע"א)

הגדול מחברו 
מה הפחיד כל כך את שלמה המלך, שבגללו הוא הציב שישים שומרים חמושים מסביב למיטתו (מסכת גטין, דף סח ע"ב)

על הבגידה
מה קורה כאשר החבר הכי טוב שלך, מגיע לבקרך בבית החולים, אבל במקום לתמוך ולחזק, הוא גונב את המשענת האחרונה שנותרה לך? (מסכת קידושין, דף כב ע"ב)

אין דין ויש דיין
הנהגה דתית לא ראויה, שאינה מסוגלת לנהוג בגמישות, גם היא עונש על על חטאים חברתיים ומוסריים של העם
(מסכת בבא מציעא, דף לח ע"ב)

תפילת הדרך
מדוע לפני שהדיין יוצא למשימתו הוא נושא תפילה מיוחדת? (מסכת סנהדרין, דף ז ע"ב)

מי אשם?
האם תפקידו של המנהיג הוא לקחת אחריות על חטאי קהילתו, או שמא למצוא את החוטאים ולנקות את שמה של הקהילה?
(מסכת סנהדרין, דף יא ע"א)

ביקורת כוח השיפוט
אפשר להבין מדוע נדרשים דייני הסנהדרין להיות חכמים, מרשימים ודוברי שפות רבות, אך מדוע עליהם לשלוט בכשפים
ולדעת להכשיר את השרץ? (מסכת סנהדרין, דף יז ע"א)

קשה כשאול קנאות
המשנה מתירה לקנאים לפעול באופן חופשי ואפילו לעבור על הדיבר האלמותי "לא תרצח". מדוע התלמוד דווקא מבקש להצר את צעדיהם? (מסכת סנהדרין, דף פב ע"א)

ישן מפני חדש תוציא?
מה קורה כשחכם מחכמי ישראל ממרה את פי בית הדין הגדול, ופוסק הלכה הנסמכת על לימוד עצמאי,
בניגוד לדעתם המפורשת? (מסכת סנהדרין, דף פח ע"א)

כל הגדול מחברו
לא בכדי נאמר "כל הגדול מחברו – יצרו גדול ממנו", שכן סכנות רבות אורבות בפני תלמידי חכמים. הצניעות היא
אחת הדרכים העיקריות להתחסן מפניהן (מסכת סנהדרין, דף קב ע"ב)

ציר הרשע
מה היא רשעות, ואיך אפשר להעניש את הרשעים בלי להפוך לאחד מהם? פרידה ממסכת סנהדרין (מסכת סנהדרין, דף קי"ג ע"ב)

מעוות שלא יתקון
מה עושה דיין שהוציא להורג אדם שלא כדין? רבי יהודה בן טבאי גילה ענווה וביקש מחילה, אבל המוות הוא בלתי הפיך
(מסכת מכות, דף ה ע"ב)

עיר ואם
מדוע אמהותיהם של הכוהנים הגדולים דואגות לרוצחים שנמלטו לערי המקלט ועד לאן מגיעה אחריותם המוסרית
של המנהיגים לציבור? (מסכת מכות, דף יא ע"א)

למי יש יותר כבוד?
התורה תלויה בחכמים הלומדים אותה - בלעדיהם היתה נשכחת, מוזנחת ונאלמת לעד. אך האם הם חשובים ממנה?
האם יש לקום בפניה או בפניהם? (מסכת מכות, דף כב ע"ב)

מבחן בוזגלו
האם יש בעולם משפט צדק אמיתי ללא משוא פנים? מה קורה כאשר לבית הדין מגיע מישהו "משלנו"? האם שופטים יכולים להתעלם מקרבתם החברתית והערכית אל האנשים העומדים (מסכת שבועות, דף ל ע"א-ע"ב)

מי כאן המבוגר האחראי?
גם פסיקה של בית דין יכולה להוביל לעבירה – אבל למי האחריות האמיתית לביצועה? (מסכת הוריות, דף ג ע"ב)

האתיקה של הניצחון
רבי יהודה בן נחמיה גבר על בר הפלוגתא שלו במחלוקת עקרונית, אך הפגין את השמחה באופן לא ראוי (מסכת מנחות, דף סח ע"ב)

והשוחט שחט
חוקי הכשרות ובתוך כך הלכות השחיטה הם מגדירים בסיסיים של הקהילה היהודית. בנסיבות אלה, מעניין לברר מי חזק יותר –
השוחט האוחז בסכין, או החכם הבודק את כשרותה? (מסכת חולין, דף י ע"ב)

מי צריך קבלות?
האם פוסק ההלכה מונע משיקולים רציונליים או רגשות ואינטרסים? אני פותחת מתנות כדי להגיע לתשובה
(מסכת חולין, דף קל"ב ע"ב)

תביא קצת דינרוס
שק דינרים נוחת באורח פלא בבית המדרש. הכהן ר' אמי לוקח את הכסף ומשתמש בו לפי הבנתו, אבל מי באמת רשאי
לקחת את הכסף הזה? (מסכת חולין, דף קל"ד ע"ב)

אין מתנות חינם
הדיון במסכת בכורות באיסור על המרת התרומות והמעשרות לכוהנים בשכר-עבודה מטיל דווקא על הכוהנים את האחריות
לעבירה על איסור זה. האם זו דרכה המתוחכמת של הגמרא להסתייג מרעיון מתנות הכהונה כולו? (מסכת בכורות , דףכו ע"ב)

אל תכה את המומחה
דיין שפסיקתו מבוססת על טעות בהבנת הלכה מוסכמת פטור במצבים מסוימים מלשאת באחריות. אני תוהה
איך נתנו לזה לקרות (מסכת בכורות, דף כח ע"ב)

מלחמת מעמדות
מה משמעות הדיון התלמודי בביטול היררכיות כאשר עצם הדברים רוויים בקביעת היררכיות בין המתדיינים?
אני נפרדת ממסכת כריתות בתקווה להרבות שלום בעולם (מסכת כריתות, דף כח ע"ב)

להרבות טוב בעולם
השליט אלכסנדרוס שואל את זקני הנגב איך זוכים באהדת הקהילה, והם עונים לו בדיוק ההפך ממה שהוא חושב.
אני חושבת על מה שלמדו הצעיר והזקנים מהמפגש הבין-דורי (מסכת תמיד, דף לב ע"א)