מסכת בבא בתרא image
אין מעבר
שמירה על גבולות המרחב האישי והצבת חומות בין פנים לחוץ הן חלק הכרחי מהיחסים בין בני אדם, אך צריך לזכור שיש לכך מחיר (מסכת בבא בתרא, דף ז ע"ב)

ולא הדייקן מלמד
מי עדיף - מורה ידען וסקרן שאינו מדייק בהעברת החומר, או מורה דייקן שאינו מהווה מודל ללמדנות (מסכת בבא בתרא, דף כא ע"א)

טעות, טעינו, טועים
האם שינוי עמדות הוא סימן לחולשה או דווקא לכוח? ואולי בכלל אין זה משנה, כי העיקר הוא לדבוק באמת? הרהורים לקראת יום הכיפורים
(מסכת בבא בתרא, דף לב ע"א)

כתם לכל החיים
כולם מסכימים שאת הכביסה המלוכלכת צריך לכבס בבית - או לפחות בתוך החצר. השאלה היא מדוע (מסכת בבא בתרא, דף נז ע"ב)

לזכור ולשכוח
למרות הפיתוי לשמור על הכאב ולשמר את הזיכרון, אסור לעשות זאת באופן גורף. החיים הם הצמיחה וההשתנות,ולעתים הם מחייבים גם מעט שכחה (מסכת בבא בתרא, דף ס ע"ב)

לכל איש יש שם
כולנו מבקשים להיות חלק ממשהו, אבל גם להיחשב שלמים, אך רק מי שאינם נכבשים בידי סביבתם ואינם כופפים עצמם תחתיה, ראויים לשם פרטי משל עצמם (מסכת בבא בתרא, דף סט ע"ב-ע ע"א)

קולות הימאים
סיפוריהם המוטרפים של יורדי הים, המופיעים בתלמוד, מהווים אתגר ללומד: הם לא רק מכבידים על ספינת התלמוד הקוהרנטית והחכמה, אלא גם עלולים לסכן את מעמדה (מסכת בבא בתרא, דף עה ע"ב)

עוף, גוזל
דיון על קניין שובך וגוזלים מעלה שאלות על מערכות היחסים הטרגיות שבין אמהות ובנות ובין הורים וילדים (מסכת בבא בתרא, דף פ ע"א)

בול בפוני
מה ניתן ללמוד מן החיבור שעושים חז"ל בין דמות בעלת סיפור וחסרת שם כאשת מנוח לבין שם חסר סיפור כ"צללפונית"? (מסכת בבא בתרא, דף צא ע"א)

זהות בדויה
מי שמתגאה בטלית של תלמיד חכם ואינו תלמיד חכם – אינו ראוי להיכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. והוא לא היחיד (מסכת בבא בתרא, דף צח ע"א)

פה קבור הכאב
אפילו אם אדם ימכור את חלקת הקבר שלו משטח הקבורה המשפחתי – הוא לא יצליח להרחיק מעליו את אבותיו. תיקון אחרי המוות?
(מסכת בבא בתרא, דף ק ע"ב)

תהודת אחריות
לשאלת האחריות של אבות למעשי צאצאיהם וחינוכם יש גם צד הפוך - אחריות הבנים לקודמיהם (מסכת בבא בתרא, דף קט ע"ב)

זכות הצעקה
אפילו החוק האלוהי אינו חסין בפני קול המחאה הצודקת. האם שלמות הצדק המוחלט הניבטת מבעד לפסוקי התורה אינה אלא אשליה?
(מסכת בבא בתרא, דף קי"ח ע"א)

רוך וקושי
בסבך היחסים המורכבים בין רחל ולאה ניצבת גם שאלת הפגימות: עיניה הרכות של לאה אל מול יופיה של רחל. ואולי הפגם נמצא למעשה רק במבטו של המתבונן ומסגיר רק את מוגבלותו שלו? (מסכת בבא בתרא, דף קכ"ג ע"א)

בכבוד רב
כיצד על תלמיד לנהוג כשהוא מגיע למסקנה שרבו טועה? (ב"ב קל ע"ב-קל"א ע"א)

שובר שוויון
כאשר האב נפטר והנכסים מתחדדת שאלת חלוקת הירושה (מסכת בבא בתרא, דף קמ ע"ב)

נשוי וטעייה
יש משהו פגום בלהעמיד את בחירת לבך למבחן – גם אם כך אפשר לאתר בה את פגמיה שלה (מסכת בבא בתרא, דף קמ"ו ע"א-ע"ב)

שבט אחים
דיונים כלכליים בין אחים עשויים לאפשר הצצה אל מערכת היחסים הבעייתית והכואבת ביניהם (מסכת בבא בתרא, דף קנ"א ע"א-ע"ב)

לבער קוצים מן הכרם
לפני מותה ביקשה אמם של בני רוכל להעניק לבתה חפץ יקר על חשבון בניה. חכמים הכירו בתוקפה של הורשה זו, אבל זאת רק משום שהתייחסו אליה כאל עונש לבנים (מסכת בבא בתרא, דף קנ"ו ע"ב)

רגל פה רגל שם
מדוע החליטו חכמים להוציא את רבי ירמיה מבית המדרש, מה גרם להם להחזירו, ואיך קשור כל זה לגוזל של ציפור שנפל מהקן? (מסכת בבא בתרא, דף קס"ה ע"ב)

חיבוטי ערב
ערבות הדדית נחשבת כערך רב משמעות וכבוד, אך לא תמיד ברור האם היא מעשה אצילי של דאגה לזולת, או דווקא סימפטום להתערבות מוגזמת בחיי אחרים ופתח לצרות (מסכת בבא בתרא, דף קע"ג ע"ב)