מסכת בבא מציעא image
במקום פרידה
יש מקרים שבהם הניסיון למנוע איבה בין בני זוג ולשמור על שלום בית עלול לעמוד דווקא לרעתם (מסכת בבא מציעא, דף יב ע"ב)

קנה ובנה
בבית המדרש, כמו בחיים הזוגיים, מוטב לנהוג כקנה גמיש ולא כארז נוקשה (מסכת בבא מציעא, דף כ ע"א-ע"ב)

חן השקר
האמת ראויה ורצויה תמיד, אך לפעמים מותר, ואפילו כדאי, לסטות ממנה. השאלה היא מתי (מסכת בבא מציעא, דף כג ע"ב-כד ע"א)

לשאת ולתת
האם אנחנו נותנים לאחרים את מה שהם צריכים ומבקשים, או שמא אנחנו מוכנים להעניק רק את מה שקל ונעים לנו לתת? (מסכת בבא מציעא, דף ל ע"ב)

אין דין ויש דיין
הנהגה דתית לא ראויה, שאינה מסוגלת לנהוג בגמישות, גם היא עונש על על חטאים חברתיים ומוסריים של העם (מסכת בבא מציעא, דף לח ע"ב)

הרהורי עבירה
היכן עובר הגבול בין תיאוריה למעשה, והאם אפשר להעניש אדם שרק חשב לבצע פשע, אך לא ביצע אותו בפועל? (מסכת בבא מציעא, דף מד ע"א)

אל תהיה צודק, היה חכם
רימו אותך? פגעו בך? לא כדאי לשקוע בכעס ובכאב. התרעומת והעלבון, גם אם הם מוצדקים, מקשים על ההתקדמות ומכבידים על הנפש
(מסכת בבא מציעא, דף נב ע"ב)

עוף גוזל
כמו כל הורה, גם אלוהים יודע שילדיו לא יוכלו להיות בוגרים, ריבוניים ואחראים לגורלם בלי התנתקות מסוימת ממנו (מסכת בבא מציעא, דף נט ע"ב)

יש לי אמפתיה
את רגשותיהם של בני אדם קשה לגלות, ואת מעשיהם אפשר להבין בדרכים שונות. על כן כדאי לגייס ענווה וחמלה בבואנו לפרש את התנהגותם של אחרים (מסכת בבא מציעא, דף סו ע"ב)

שלום בתשלומים
האם גם ברכת שלום תמימה יכולה להיחשב כקבלת ריבית על הלוואה? (מסכת בבא מציעא, דף עה ע"ב)

שברת -שילמת
כיצד יש להעניש את מי שנשכרו לעבודה מסוימת ולא מילאו את חובתם? האם מותר לתת לכעס המוצדק להתגבר על החמלה והמוסר? (מסכת בבא מציעא, דף פג ע"א)

קשה להשגה
בין הלומדים לתורה יש מערכת יחסים רומנטית, ששיאה באהבה הדדית. התורה היא אהובה מתסכלת במיוחד ומסע החיזור אחריה קשה ומתיש - מה צריך לעשות אדם כדי לשבות את לבה? (מסכת בבא מציעא, דף פה ע"א)

עדי יסוד נחריבה
מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי בעניין חורבה ששופצה ללא רשות בעליה מעלה שאלה עקרונית: האם כדי לתקן את החיים ואת העולם צריך, לפני הכל, להרוס אותם? (מסכת בבא מציעא, דף קא ע"א)

בוקר טוב אליהו
אליהו, הנביא שהרג את נביאי הבעל נשלח למסע שגרם לו להחליף את הקנאות בתיקון עולם (מסכת בבא מציעא, דף קי"ד ע"ב)