מסכת בבא קמא image
עשירי למניין
עשרה בני אדם, עשרה מקלות, ואיש אחד מת. כל כך פשוט (מסכת בבא קמא, דף י ע"ב)

תיאוריה או תכלס 
הדיון בשאלה העתיקה האם הלימוד עדיף על המעשה (או להפך) מקבל תפנית מפתיעה כשרבי יוחנן נכנס לבית הכיסא (מסכת בבא קמא, דף יז ע"א)

יאללה מכות!
מחלוקת בין שותפים בבאר מים, המובילה למעשה אלים, מעלה שאלה עקרונית: האם אדם שנעשה לו עוול רשאי לעשות דין לעצמו או שעליו לפנות לרשויות החוק? (מסכת בבא קמא, דף כז ע"ב)

למי קראתם חבית
מקרה של תאונה בין קורה לחבית מסייע לחז"ל לקבוע מי אחראי לנזקים שנגרמים לאישה בעת תשמיש המיטה, אך הדיון מעלה שאלה עקרונית: האם גם הנשים שותפות במעשה המיני? (מסכת בבא קמא, דף לב ע"א)

צבע הכסף
מדוע גוי מחויב לשלם ליהודי על נזקי שורו בעוד היהודי פטור מכך, או במילים אחרות: האם יש נימוקים ערכיים ודתיים לאפליה בין נוכרים ויהודים בדיני ממונות? (מסכת בבא קמא, דף לח ע"א)

חזרה בתשובה בסימן שאלה
לשור מועד שנקשר כראוי ובכל זאת הזיק יש פתרון אחד: מוות. האם כך יש לנהוג גם עם אנשים רעים וחוטאים שחוזרים לסורם, או שמא יש לנו עדיין מידה של אחריות כלפיהם? (מסכת בבא קמא, דף מו ע"א)

מלחמת רשות
סיפור משנאי על סיקול אבנים מעלה שאלות על המרחב הפרטי והציבורי: למי יש אחריות על רשות הרבים? האם רשות היחיד באמת שייכת ליחיד? ואולי האידיאל הוא לחיות בעולם ללא בעלויות? (מסכת בבא קמא, דף נו ע"א)

שתיים אוחזות
האגדה מחדדת שאלות תיאולוגיות ומעוררת קושיות מוסריות, ואילו ההלכה מכריעה כיצד עלינו לנהוג למעשה. למרות ההבדלים ביניהן, לשתיהן תפקיד בלימוד התורה (מסכת בבא קמא, דף ס ע"ב)

אפשר גם אחרת
האם אדם יכול להשתנות, לתקן את דרכיו ולהיוולד מחדש, ואולי לעולם לא יוכל להיפטר ממשא חייו הקודמים? (מסכת בבא קמא, דף סה ע"ב-סו ע"א)

יצא בשן ועין
למה שמח רבן גמליאל לאחר שגרם לעבדו להתעוור? (מסכת בבא קמא, דף עד ע"ב)

אמת ויציב
כל קהילה מגינה על יציבותה בעזרת כללים וחוקים. האם צריך לשמור עליהם גם כשהם מבוססים על העמדות פנים, שקרים קטנים ואשליות גדולות? (מסכת בבא קמא, דף פב ע"ב)

למי יש יותר כבוד
מי שפוגע באדם חייב לפצות אותו, אך באילו קריטריונים מודדים את מידת הבושה שנגרמה לאדם? (מסכת בבא קמא, דף פו ע"א)

הקהה את שיניו או קפד ראשו
האם יהדותו של אדם תלויה במטען הגנטי שלו? האם גוי רחמן הוא בחזקת יהודי? ואיך כל זה מתקשר ליום הזיכרון לשואה? (מסכת בבא קמא, דף קי"ז ע"א)

לא תגנוב, לא תרצח
רוב בני האדם יימנעו ככל יכולתם מפגיעה גופנית באדם אחר, אך יהססו פחות לפני פגיעה ברכושו. הפרק האחרון במסכת בבא קמא מזכיר לנו שההבדל בין רצח לגזל לא כל כך גדול, וגם שכולנו, במידה זאת או אחרת, רוצחים (מסכת בבא קמא, דף קי"ט ע"א)