מסכת ביצה image
פרה פרה
פרה שמותר לה לצאת בשבת ופרה שאסור לה פותחות דיון סוער בשאלות של שיתוף פעולה מול מחאה. הרבה תמר דבדבני עם פרשנות שמתקשרת גם ליום השואה (מסכת ביצה, דף כג ע"א).

מלחמת עצמאות
הדיון התלמודי מציין שלושה טיפוסים שחייהם אינם חיים - ולכולם מכנה משותף עמוק - נשללה מהם העצמאות. והעיקר שיהיה חג שמח! (מסכת ביצה, דף לב ע"ב)