מסכת ביצה
פרה פרה
פרה שמותר לה לצאת בשבת ופרה שאסור לה פותחות דיון סוער בשאלות של שיתוף פעולה מול מחאה. הרבה תמר דבדבני עם פרשנות שמתקשרת גם ליום השואה (מסכת ביצה, דף כג ע"א).

מלחמת עצמאות
הדיון התלמודי מציין שלושה טיפוסים שחייהם אינם חיים - ולכולם מכנה משותף עמוק - נשללה מהם העצמאות. והעיקר שיהיה חג שמח! (מסכת ביצה, דף לב ע"ב)