מסכת בכורות image
 על הדרישה ועל הפרישה
האם יש מצבים שבהם דווקא עצירת הלימוד וההימנעות מדרשנות הם הפעולה הנחוצה? על הוויכוח בין שמעון העמסוני לרבי עקיבא, בפרק הראשון של מסכת בכורות (מסכת בכורות, דף ו ע"ב)

מעשה בסמיכות טלאים
שני טלאים נולדו לכבשה אחת אבל לא ברור מי נולד קודם. למה זה כל כך חשוב לדעת מי באמת הבכור? (מסכת בכורות, דף יח ע"א)

אין מתנות חינם
הדיון במסכת בכורות באיסור על המרת התרומות והמעשרות לכוהנים בשכר-עבודה מטיל דווקא על הכוהנים את האחריות לעבירה על איסור זה. האם זו דרכה המתוחכמת של הגמרא להסתייג מרעיון מתנות הכהונה כולו? (מסכת בכורות , דףכו ע"ב)

אל תכה את המומחה
דיין שפסיקתו מבוססת על טעות בהבנת הלכה מוסכמת פטור במצבים מסוימים מלשאת באחריות. אני תוהה איך נתנו לזה לקרות (מסכת בכורות, דף כח ע"ב)

הפוסל במומו
לכאורה השוני בין אדם לאדם יכול להימדד בסרגל אחיד, שכן רק כך ניתן להגדיר בוודאות מי "שווה" ומי "בעל מום". אני מסבירה את המום המבני בשיטה זו ואיך הוא קשור למשה רבנו (מסכת בכורות, דף מד ע"א)

בכור, המהפכה
אב, שככל הנראה לא ראה בפדיון בנו מעשה שיש בו משמעות אמיתית לחייו, לא היה מוכן לתת מכספו מתנה לכוהן. אני מנסה להבין אותו ומבררת האם גם לאחר חורבן בית המקדש יש משמעות לטקס הידוע (מסכת בכורות, דף נא ע"ב)

עורה של תורה
מדוע ביקש ר' יהושע לקבוע כי עורה של בהמה מתה יכול לשמש כ"תחליף אם" לולד? אני נפרדת ממסכת בכורות עם הרהורים על התורה כחפץ מעבר ועל הקשר שבין מוות לחיים חדשים (מסכת בכורות, דף נז ע"ב)