מסכת גטין image
קריאה אישית
שני עיוורים לומדים משנה שאוסרת על עיוורים להיות שליחים להעברת גט. נשמע כמו תחילתה של בדיחה סרקסטית, אבל כזה הוא לימוד התלמוד: מפגש של בני אדם עם טקסטים, של מציאות חיים עם הגדרות משפטיות. לפעמים המפגש הזה כואב, לעיתים מזכך, ולעיתים מדייק תובנות חברתיות (מסכת גטין, דף כג ע"א)

כולם קופצים עכשיו
לא פעם דווקא פורעי החוק – אותם אמיצים המעזים נגד חוסר הצדק המוסרי, המצוי לא פעם בתוך הנורמה מסייעים לתיקון המציאות (מסכת גטין, דף לה ע"א)

חיים על הגבול
מה יעלה בגורלה של אישה שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין? (מסכת גטין, דף מג ע"ב)

האח הגדול
מדוע בנותיו של רב נחמן העדיפו להישאר כלואות בשבי הנוכרי ולא להשתחרר לביתן? ומדוע רב עיליש ברח לאחר שצותת להן? (מסכת גטין, דף מה ע"א)

סטייה קטנה
האם התחשבות ברגשות או במציאות הפוליטית יכולה להחשב לסיבה טובה כדי להגמיש את החוקים? (מסכת גטין, דף נה ע"א)

מרד המתפללים
בסעודה המשותפת מתגלים היחסים בין הסועדים; סדר חלוקת האוכל, למשל, יכול לחשוף את מרקם היחסים העדין בין הסועדים ואף ליצור מעמדות ותחרות. מי קובע את ההיררכיה בבית הכנסת? (מסכת גטין, דף נט ע"א)

הגדול מחברו
מה הפחיד כל כך את שלמה המלך, שבגללו הוא הציב שישים שומרים חמושים מסביב למיטתו (מסכת גטין, דף סח ע"ב)

קלועה
העיון ברזי מסכת גיטין עורר אצלי מחשבות נוגות על בעלות ופרידה, ובכל זאת היא הצליחה לאתר עבורנו תקווה רעננה לשנה החדשה
(מסכת גטין, דף עח ע"א)

תאמין שיכולים לתקן
מה בין מערכת גירושין כואבת ליחסי ישראל ואלוהים? סיום מסכת גיטין (מסכת גטין, דף צ ע"ב)