מסכת הוריות image
מי כאן המבוגר האחראי?
גם פסיקה של בית דין יכולה להוביל לעבירה – אבל למי האחריות האמיתית לביצועה? (מסכת הוריות, דף ג ע"ב)

בכובד ראש
איך מייסדים היררכיות? איך מכריעים למשל מי ינהל את הדיון בישיבות הבבליות? עם הקושיות האלה אני נפרדת מסדר נזיקין. (מסכת הוריות, דף יד ע"א)