מסכת זבחים image
אז מי פה באמת הקורבן? 
שני קורבנות הבאים לכפר על חטא אחד יוצרים בעיה לוגית, אך לא פחות מכך גם קושיה דתית, וזו רק ההתחלה. אני פותחת את "זבחים" ומבררת כיצד ניתן להימנע מהיענות לתחושת האשמה הנצחית, שמזמנת המחויבות הדתית (מסכת זבחים, דף ו ע"ב)

ועינינו לא ראו?
מחשבה שחורגת מהקורבן תגרום לפסילתו. אז מה הבעיה כשכהן קטוע יד ומדמם בעוד תלמידי החכמים עומדים סביבו ומתווכחים בשאלת כשרות הקורבן? הכל שאלה של נקודת מבט (מסכת זבחים, דף טו ע"א)

מחמת המיאוס
מי מבין השלושה הכי מאוס? בן נכר, ערל בשר או ערל לב? (מסכת זבחים, דף כב ע"ב)

הדם הוא הנפש
שחיטת בעלי חיים כמתנה לאלהים אינה באמת שונה משפיכות דמים ועל כן יש צורך להבדיל ביניהן באופן מובהק וחד-משמעי. על סייגים, הבדלים ושאלה מרכזית אחת - מה יש בו בדם הקורבן שמאפשר לו לכפר על מעשינו? (מסכת זבחים, דף כו ע"ב)

רוצים שינוי?
המציאות משתנה, הנסיבות אחרות, הצרכים מתחלפים והתיקון חייב להגיע. אבל האם מותר לשנות את דבר אלוהים? (מסכת זבחים, דף לג ע"א)

תורה לשמה
מדוע נוצרה מסכת זבחים, הדנה בפרטי הפרטים של תהליכי עבודת המקדש, כשחורבנו של האחרון היה כבר ידוע לכל? (מסכת זבחים , דף מד ע"ב-מה ע"א)

דפוס קורבן
התלמוד שואל על סדר הקורבנות בו בוחרת המשנה: מדוע היא פותחת דווקא במיקומם של קורבנות החטאת ולא בקורבנות העולה?
(מסכת זבחים, דף מח ע"א)

קדוש קדוש קדוש
הדיון על מיקומו של המזבח מעורר את השאלה מה הופך מקום למקודש, ומכאן העניינים רק נעשים מורכבים יותר: כיצד נוכל לדעת שיסודות הפולחן הדתי הם אכן יציבים וכיצד נוודא שהמערכת הדתית אכן מתואמת עם העבר? (מסכת זבחים, דף סב ע"א)

לא ללכת אחרי העדר
מהדיון בעדרים שבהם מעורבים בעלי חיים כשרים ופסולים להקרבה ניתן ללמוד גם על היחס לקיבעון מחשבתי על הצורך בבחינה מחודשת של רעיונות, עמדות וערכים (מסכת זבחים, דף עג ע"א-ע"ב)

עובר את הגבול
האם המערכת ההלכתית והקהילתית יכולות להתמודד עם אדם שעובר עברות רבות בו זמנית? (מסכת זבחים, דף עח ע"א)

שמע סיפור
מדוע הביאה המשנה סיפור מפיו של רבי חנינא סגן הכהנים? הדיון בשאלה זו יכול ללמד אותנו מתי הופך מעשה שהיה לבעל משמעות הלכתית
(מסכת זבחים, דף פה ע"ב)

מעדן כהנים
מדוע נהנים הכהנים מאפשרויות והיצע קולינארי כשל מלכים? על כבוד, יוקרה והרבה פנטזיות (מסכת זבחים, דף צא ע"א)

הכתם האנושי
עד כמה יכול האדם לנקות את הכתמים שדבקו בו ובחייו ובאלו נסיבות יחפוץ לעשות כן? (מסכת זבחים, דף צח ע"ב)

עבודת ההווה
בית המקדש היה המקום הבלעדי שבו אפשר היה להקריב קורבנות, ואז הוא חרב. איך עובדים את אלוהים אחרי החורבן? על שאלות של קדושת המקום (מסכת זבחים, דף קז ע"ב)

צער השתיקה
את הבשורה ששני בניו הומתו בידי אש ה' קיבל אהרן בדממה מוחלטת. אבל משתק? השלמה עם רוע הגזירה? או אולי התרסה? (מסכת זבחים, דף קט"ו ע"ב)

הקשר רחב
תולדות הזונה מיריחו מתוארים דרך ההיסטוריה היהודית ותחנות חייה הופכות למשל על אירועים לאומיים. אז מה באמת כל כך מושך בדמותה של רחב? (מסכת זבחים, דף קט"ז ע"ב)