מסכת מכות image
מעוות שלא יתקון
מה עושה דיין שהוציא להורג אדם שלא כדין? רבי יהודה בן טבאי גילה ענווה וביקש מחילה, אבל המוות הוא בלתי הפיך
(מסכת מכות, דף ה ע"ב)

עיר ואם
מדוע אמהותיהם של הכוהנים הגדולים דואגות לרוצחים שנמלטו לערי המקלט ועד לאן מגיעה אחריותם המוסרית של המנהיגים לציבור? (מסכת מכות, דף יא ע"א)

למי יש יותר כבוד?
התורה תלויה בחכמים הלומדים אותה - בלעדיהם היתה נשכחת, מוזנחת ונאלמת לעד. אך האם הם חשובים ממנה? האם יש לקום בפניה או בפניהם? (מסכת מכות, דף כב ע"ב)