מסכת נידה image
הטבלה המחזורית
התורה קובעת כי דם המחזור מטמא את מה ומי שבא עימו במגע, אבל באיזה שלב בדיוק מתחילה הטומאה?
אני מטהרת את האווירה ומאחלת לכולם חג שבועות שמח (מסכת נידה, דף ב ע"א-ע"ב)
על אדונים ומשרתות
הניסיון למשטר, באמצעים הלכתיים ובאמצעים חברתיים, את ה"טבע" המתפרץ והמאיים של גוף האישה, חושף את הפחדים והחולשות של הדיינים והפוסקים הגברים (מסכת נידה, דף ו ע"ב)
שונאים, סיפור אהבה
מה שונא אלוהים ואיך זה בכל זאת קשור לאהבה? (מסכת נידה, דף טז ע"ב-יז ע"א)
 צחוק מהעבודה
שאלתו של ר' ירמיה לר' זירא בעניין אשה שיולדת בהמה לוקחת את הדיון התלמודי במסכת נידה עד לקצה האבסורדי שלו. האם זו התחכמות או טיפשות, והאם יש כאן ניסיון להצחיק את רבו או לגלוג על עצם הדיון ההלכתי? (מסכת נידה, דף כג ע"א)
דת, מדע, מוסר
בוויכוח הלכתי עם ר' ישמעאל, מביאים חכמים דוגמא מניסוי מזעזע שביצעה קליאופטרה בשפחותיה. אני סבורה שביסוד דחייתו של ר' ישמעאל את ההוכחה מצויים לא רק שיקולים הלכתיים, אלא גם שיקולים אתיים (מסכת נידה, דף ל ע"ב)
הלכה בדרך הטבע
הדיון התחיל במחלוקת סביב השאלה האם לדם היוצא מין הרחם שני מקורות, טמא וטהור, או שההבחנה הזו מתקיימת רק במישור ההלכתי. מהר מאוד הוא הפך למשהו הרבה יותר עקרוני. אני מבררת מה הם היחסים בין ההלכה לטבע (מסכת נידה, דף לה ע"ב)
 לא תמיד כדאי לשאת פרי 
החכמים מנסים להגדיר את השלב שבו הופכת נערה לבוגרת, ואת התהליך הם מקבילים להתפתחותו של פרי עד רגע הפיכתו לראוי למאכל. אני מתרעמת על ההשוואה ומנסה להבין למה כל הבדיקות הדקדקניות האלה תמיד נחסכות מגברים (מסכת נידה, דף מז ע"א)
הכלה המשוחררת
ישנם מקרים שבהם הדיון ההלכתי היבש מופיע בבית המדרש בדמות אדם, חיה ונושמת. כך קרה עם בתו של ר' ישמעאל המנוח,
שבדיון במסכת נידה ביקשה את עזרת חבריו להשתחרר מנישואין שנכפו עליה בעודה קטנה (מסכת נידה, דף נב ע"א)
ושוב הכתם נשאר
כתמי הדם שמילאו את הדיון ההלכתי גרמו לחכמינו אי נוחות. הם ניסו להסיר כמה כתמים עקשניים, אך לא הצליחו להעלים אותם
לגמרי (מסכת נידה, דף נט ע"א)
כלה כחמורה
דיני הנידה של הכלה שונים מאלה החלים על יתר הנשים. אם היא נישאת לפני קבלת המחזור זה בכלל סיפור אחר. תמר דבדבני מתעמקת בסיפורה של "תינוקת" (מסכת נידה, דף סה ע"ב)
פגישת מחזור אחרונה
מה שבמבט ראשון נראה כמו עוד החמרה הלכתית מבית מדרשו של שמאי מתברר כניסיון להקל במשהו על כאב ההדרה שחשות הנשים בנידתן. תמר דבדבני מסיימת את הקריאה במסכת נידה, ועמה בתלמוד הבבלי כולו (מסכת נידה, דף עא ע"א)