מסכת עבודה זרה image
חובה ומחוייבות
האם העובדה שקבלת התורה נכפתה על בני ישראל מאפשרת להם להתנער ממנה, או דווקא מבטיחה שישמרו אותה לנצח? (מסכת עבודה זרה, דף ב ע"ב)

אבל החן
גויה יפה גרמה לרבי עקיבא לבכות. יופיו של האחר מזכיר לנו לא רק את סופיותו - אלא גם את הסופיות שלנו (מסכת עבודה זרה, דף כ ע"א)

אחטא ואשוב
מדוע אסור לסחור עם גוי הנמצא בדרכו לעבוד את אליליו, אך מותר לעשות זאת כשהוא שב? מה הדין במקרה שבו מדובר ביהודי? וכיצד קשורות השאלות האלה ליום הכיפורים? (מסכת עבודה זרה, דף לב ע"ב-לג ע"א)

התרגיל המסריח
מאחורי קושייתו המשעשעת (והריחנית!) של רב אשי מסתתר רעיון מעורר מחשבה, שכדאי לקחת איתנו בצאתנו אל הסוכה (מסכת עבודה זרה, דף מא ע"א)

אל תתפתו לזרים
יפתח הקריב את בתו, מישע זבח את בנו ואברהם עקד את בנו – המעשה הנורא הועיל לשלושתם. האם קורבן אדם הוא רצון האל? (מסכת עבודה זרה, דף נה ע"א)

יין הרע
מהי המידה הראויה לשיתוף פעולה בין יהודים לגויים בייצור יין ואיך כל זה קשור לפחד והנאה? (מסכת עבודה זרה, דף נט ע"ב)

מה יגידו השכנים?
למה חשוב לנו מה חושבים עלינו אחרים והאם אנחנו באמת רוצים לדעת? (מסכת עבודה זרה, דף ע ע"א)

כלים שלובים
המשנה האחרונה ב"עבודה זרה"מגדירה את תהליך ההכשרה שצריכים לעבור כלים המועברים משימושם של גויים לידי יהודים. אני נפרדת ממסכת מרתקת אבל לא מהשאלות המהותיות שעולות בה (מסכת עבודה זרה, דף עו ע"ב)