מסכת ערכין image
תרומה למען השם
מה מניע אדם לא יהודי לתרום חפץ לבית כנסת? ומה יעשו פרנסי הקהילה אם ברצונם להחליף את התרומה?
על נדבנות, נדודים וזיכרון (מסכת ערכין, דף ו ע"ב)

מחיר הבושה
הדיון במסכת ערכין קובע שבנוסף על הקנס הקבוע בתורה, האונס או המפתה בתולה צריך לשלם גם על "בושת ופגם".
השאלה היא איפה ממוקם הפגם - בעבירה על החוק או בפגיעה בקורבן? (מסכת ערכין, דף טו ע"א)

תוך תוכה של התוכחה
אסור להתעלם - חייבים להוכיח את מי שחטא. אני מבררת מתי הופכת מצוות התוכחה לפגיעה אסורה באדם אחר, וכמה מאמץ צריך אדם להשקיע בתוכחת אחרים? (מסכת ערכין, דף טז ע"ב)

על אב ואהבה
בתנאים מסוימים בן יכול לגאול שדה שהותיר אביו, אך מה הדין לגבי הבת? אני מבררת מדוע גם כאן האישה היא ה"אחר"
(מסכת ערכין, דף כה ע"ב)

ירושלים שלא הכרתם
כדי להתיר בעיה תלמודית סבוכה קובע רב אשי כי יש עיר נוספת שגם נקראת ירושלים.
אז מי היא באמת ירושלים המופיעה במשנה, וכיצד קשורה שאלה זו לבסיס הרעיוני של "ערכין"? אני חותמת מסכת
(מסכת ערכין, דף לב ע"ב)