מסכת שבועות image
למה לי פוליטיקה?
אם התורה יכולה להיות מוסברת על ידי המציאות הפוליטית, ראוי לתלמידי החכמים, העוסקים בפירושה, להכיר את המציאות שבה הם חיים
(מסכת שבועות, דף ו ע"ב)

מודה ועוזב
המחשבה שאלוהים יכול לחטוא קשה, אך קשה ממנה המחשבה שהוא אינו שולט בגורלו ובגורל העולם (מסכת שבועות, דף ט ע"א)

חכה חכה
לאיפוק, להימנעות, לשליטה העצמית ולהפניית היצר לכיוון חיובי יש מחיר כבד, אך גם שכר (מסכת שבועות, דף יח ע"א)

אחד בפה ואחד בלב
המילים שאדם אומר הן החיבור בין שאיפותיו, רצונותיו, פחדיו ורגשותיו, הנסתרים מעין כל, ובין האנשים שסביבו. הדיבור הוא החלון של החברה האנושית אל הנפש. על כן, כדי שלשבועה יהיה תוקף היא צריכה להיאמר בפה ממש (מסכת שבועות , דף כו ע"ב)

מבחן בוזגלו
האם יש בעולם משפט צדק אמיתי ללא משוא פנים? מה קורה כאשר לבית הדין מגיע מישהו "משלנו"? האם שופטים יכולים להתעלם מקרבתם החברתית והערכית אל האנשים העומדים (מסכת שבועות, דף ל ע"א-ע"ב)

אמת דיברתי
כשהנתבע מודה בבית הדין בחלק מטענותיו של התובע, משביעים אותו הדיינים שהודאתו אמת. אך מדוע תהליך ההשבעה גדוש באזהרות ואיומים עליו ועל משפחתו? (מסכת שבועות, דף לט ע"ב)

הכל שפיט?
חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל חלוקים: האם בית הדין צריך להימנע מדיון ומפסיקה במקרים מסוימים? (מסכת שבועות, דף מז ע"א)