מסכת שבת image
בין מוסר וקדושה
המשנה הראשונה במסכת שבת היא מעין חלון ראווה למסכת כולה, ודרכה אפשר לעמוד על האופן שבו נתפסת השבת בעיני החכמים. ואם כך, מדוע השאלה שנידונה במשנה זו נוגעת דווקא לקיבוץ נדבות בשבת? (מסכת שבת, דף ד ע"א)

אוכל, שתייה, גבר, אישה
האכילה יחד היא צעד ראשון לאינטימיות? חכמינו יגידו לכם שכן ויציבו סייגים כדי שארוחה לא תהפוך לעבירה. אני מתקשה להשתכנע (מסכת שבת, דף יג ע"א)

מקור הברכה
הדיון במסכת שבת בדבר יסוד המצווה להדליק נרות חנוכה מבליע שאלה דומה גם ביחס לנרות שבת. התשובות, שנעות בין סמכות ההוראה של מנהיגים לכוחו של הזיכרון הקולקטיבי, רלוונטיות גם היום (מסכת שבת, דף כג ע"א)

כל זמן שהנר דולק
על פי המשנה במסכת שבת, אחד התנאים המתירים כיבוי נר בשבת הוא הדאגה לשלומו של חולה עייף. אני רואה בדיון התלמודי במשנה זו אמירה עקרונית בדבר עדיפותה של נשמת האדם החי, "נר ה'", על פני נר החומר הדומם (מסכת שבת, דף ל ע"ב)

דברי חכמים בנחת נשמעים
הדיון בפרק השני במסכת שבת, שעוסק בהכנות שיש לערוך בבית לפני כניסת היום, הוא גם דיון עקרוני באווירה שצריכה לשרור בין בני הבית בערב שבת ובכלל. אני מקווה שכמו חכמי הגמרא, גם בימינו ילמדו בני אדם לנהוג בביתם בניחותא (מסכת שבת, דף לד ע"א)

הסתר פנים של מטה
כיסוי האברים המוצנעים בעת הרחצה עלול להיתפס כהסתרת ברית המילה וכניסיון כפירה בשייכות לעם ישראל. על דילמות של גילוי וכיסוי (מסכת שבת, דףמא ע"א)

מתהדר בנוצות זכות
למרות שהשלטון הרומי חרץ עונש מוות לכל מי שיניח תפילין, אלישע בעל כנפיים יצא מהגזרות ללא פגע. מה הקשר בין כנפי היונה להצלה נסית (מסכת שבת, דף מט ע"א)

יופיו של החטא
הדיון התלמודי בפרק החמישי של מסכת שבת מבצע שני מהלכים מקבילים - מחד, הוא מפרש מחדש פסוקים שמציגים דמויות תנ"כיות כחוטאות ו"מזכה" אותן; מאידך, הוא מרחיב את גבולות החטא ודן את אותן דמויות לפי סטנדרטים מחמירים עוד יותר (מסכת שבת, דפחם נה ע"ב-נו ע"א)

הקץ לנשק?
האם ביום שבת יכולים גברים לצאת עם נשק למרחב הציבורי? כדי לענות על זה, אני בוחנת את ההקבלה המשנאית בין כלי ההרג והמלחמה לתכשיטים (מסכת שבת, דף סג ע"א)

רפואה משלימה
לאמורי יש דרכי ריפוי משלו. גם אם בכוחם של ביצת חרגול, שן שועל או מסמר מן הצלוב לרפא, נשאלת השאלה אם מותר בכלל להשתמש בהם. ועוד בשבת (מסכת שבת, דף סז ע"א)

סודו של הסיד
הדיון התלמודי בכמות הסיד המותרת לטלטול בשבת הופך להתלבטות מסועפת בדבר טיב, דרך ועצם עובדת שימושן של נשים באיפור ובקוסמטיקה. בעקבות הגמרא, אני מהרהרת בקשר שבין הורות, נשיות וטיפוח עצמי (מסכת שבת, דף פ ע"ב)

על דעת עצמו
בשלושה מקרים פעל משה בלי להתחשב בעמדה האלוהית, ואלוהים קיבל את החלטתו. האם הצליח הנביא להקדים את הצו האלוהי או שאולי בחר להתנגד לו? אני מסבירה איך לא הכל תורה מסיני (מסכת שבת, דף פז ע"א)

רק לבנות
גם בתלמוד נדרשים לסוגיות קוסמטיות הרות גורל: האם מותר לתלוש לגברים שערות לבנות ביום שבת. הרבה תמר דבדבני מזכירה שהיו טיפולים עוד לפני תקופת הלייזר (מסכת שבת, דף צד ע"ב)

דרישה מוגזמת
המדרש הוא מאבני היסוד של הקריאה היהודית בתורה, אבל היצירתיות שבו טומנת בחובה גם סכנות. על הדיון התלמודי בפרק אחד עשר במסכת שבת, שמציג כמה סייגים חשובים למדרש היצירתי (מסכת שבת, דף צו ע"ב)

קריעת כיוון
מי מחויב בקריעת הבגד לאות אבל ומתי? על היחס בין מוות, קשרי משפחה וספר תורה שנשרף (מסכת שבת, דף קה ע"ב)

סיפור שמתחיל בלוויה של נחש
יום שבת. נחש מגיע לבית המדרש. מה כדאי לעשות? אני מגשרת בין שתי עמדות: לא לנצל את הכוח האנושי לרעה או למנוע בכל מחיר פגיעה אפשרית בבני אדם (מסכת שבת, דף קכא ע"ב)

מה אוכלות בנות יענה?
שאלה זו היא רק אחד מהעניינים הנדונים בפרק יח של מסכת שבת, שדן בהיתרים לטלטול תבואה בשבת. אולם האם ההיתר לטלטל תבואה המשמשת מזון לבעלי חיים נובע משיקולים הלכתיים "יבשים", או קשור לעיקרון דתי-מוסרי כללי יותר? (מסכת שבת, דף קכח ע"א)

המילה האחרונה
מי אמר שברית מילה דוחה שבת? התלמוד מנסה לברר מאין הגיע ההבנה הזאת ואני מנסה להבין איך הוא בדיוק עושה את זה (מסכת שבת, דף קלב ע"א)

דרישות צנועות
רב חסדא מחלק עצות לכולם ומקפיד על קו מנחה: שמירה על צניעות. אני תוהה אם זה עניין מוסרי או שהוא פשוט טיפוס פרקטי (מסכת שבת, דף קמ ע"ב)

כמעיין המתגבר
ר ' אלעזר הלך לאתר למרחץ במקום ללמוד תורה ושילם על כך מחיר כבד. אני מבררת האם סופו הטראגי הוא רק תוצאה של פירוש לא נכון (מסכת שבת, דף קמז ע"ב)

שבת שלום
מסכת שבת נחתמת בסיפור שמתמצת את עיקרי המסכת כולה. הרבה תמר דבדבני נפרדת ממנה עם תובנות חשובות ועם הפנים קדימה: למסכת עירובין (מסכת שבת, דף קנז ע"ב)