נישואין וגירושין image
מישהו מטפל בך
כיצד יידע בעל הבית אם העירוב שהוא עושה בעבור אחרים כולל אותם, והאם תמיד נניח שמי שלא מסרב לשותפות, למעשה מסכים לקיומה? (מסכת עירובין פב ע"ב).

חיים על הגבול
מה יעלה בגורלה של אישה שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין? (מסכת גטין, דף מג ע"ב)

קלועה
העיון ברזי מסכת גיטין עורר אצלי מחשבות נוגות על בעלות ופרידה, ובכל זאת היא הצליחה לאתר עבורנו תקווה רעננה לשנה החדשה
(מסכת גטין, דף עח ע"א)

תאמין שיכולים לתקן
מה בין מערכת גירושין כואבת ליחסי ישראל ואלוהים? סיום מסכת גיטין (מסכת גטין, דף צ ע"ב)

השליח הבוגד
מעשה בחסיד שהלך לקדש אישה עבור בנו. פגש בה - ובמקום לחתן אותה עם בנו - נישא לה בעצמו (מסכת קידושין, דף נט ע"א)

מאין באת
"מי אני?" "מאין באתי?" הן שאלות המעצבות את זהותו הפרטית של אדם. השאלה "הלנו אתה אם לצרינו?" מקרבת ומרחיקה בין אנשים ומציירת מעגלים של זהות קהילתית, עדתית ולאומית (מסכת קידושין, דף עא ע"ב)

במקום פרידה
יש מקרים שבהם הניסיון למנוע איבה בין בני זוג ולשמור על שלום בית עלול לעמוד דווקא לרעתם (מסכת בבא מציעא, דף יב ע"ב)

קנה ובנה
בבית המדרש, כמו בחיים הזוגיים, מוטב לנהוג כקנה גמיש ולא כארז נוקשה (מסכת בבא מציעא, דף כ ע"א-ע"ב)

נשוי וטעייה
יש משהו פגום בלהעמיד את בחירת לבך למבחן – גם אם כך אפשר לאתר בה את פגמיה שלה
(מסכת בבא בתרא, דף קמ"ו ע"א-ע"ב)

חובה ומחוייבות
האם העובדה שקבלת התורה נכפתה על בני ישראל מאפשרת להם להתנער ממנה, או דווקא מבטיחה שישמרו אותה לנצח?
(מסכת עבודה זרה, דף ב ע"ב)

מנחה נכונה
לקורבן הצנוע והזול, מנחה, טווח משמעויות נרחב: הוא יכול לרומם את מקריבו כמו גם להשפילו. הכל תלוי בהקשר
(מסכת מנחות, דף ו ע"א)

ספק של פוסק
כשחכם ורעייתו מנהלים שיחה ערה על מקרה שנסוב סביב הלכה בעניין של ספק טריפה, על מה באמת הם מדברים?
(מסכת חולין, דף מד ע"ב)

הכלה המשוחררת
ישנם מקרים שבהם הדיון ההלכתי היבש מופיע בבית המדרש בדמות אדם, חיה ונושמת. כך קרה עם בתו של ר' ישמעאל המנוח, שבדיון במסכת נידה ביקשה את עזרת חבריו להשתחרר מנישואין שנכפו עליה בעודה קטנה (מסכת נידה, דף נב ע"א)

כלה כחמורה
דיני הנידה של הכלה שונים מאלה החלים על יתר הנשים. אם היא נישאת לפני קבלת המחזור זה בכלל סיפור אחר. אני
מתעמקת בסיפורה של "תינוקת" (מסכת נידה, דף סה ע"ב)