נשים תנ"כיות image

גיור מוגן 
ההוקעה מחיק היהדות הולידה את אחד האויבים המרים של עם ישראל – עמלק. מה היה קורה אילולא השיבו את פניה של תמנע ריקם, ויותר מכך – מה היה קורה אילו היינו מרחיקים מעלינו עוד גרים שביקשו להצטרף לדת משה ואברהם? (מסכת סנהדרין, דף צט ע"ב) 

זכות הצעקה

אפילו החוק האלוהי אינו חסין בפני קול המחאה הצודקת. האם שלמות הצדק המוחלט הניבטת מבעד לפסוקי התורה אינה אלא אשליה? (מסכת בבא בתרא, דף קי"ח ע"א) 

הקשר רחב
תולדות הזונה מיריחו מתוארים דרך ההיסטוריה היהודית ותחנות חייה הופכות למשל על אירועים לאומיים. אז מה באמת כל כך מושך בדמותה של רחב?  (מסכת זבחים, דף קט"ז ע"ב)

 בול בפוני 
מה ניתן ללמוד מן החיבור שעושים חז"ל בין דמות בעלת סיפור וחסרת שם כאשת מנוח לבין שם חסר סיפור כ"צללפונית"? (מסכת בבא בתרא, דף צא ע"א)

רוך וקושי 
בסבך היחסים המורכבים בין רחל ולאה ניצבת גם שאלת הפגימות: עיניה הרכות של לאה אל מול יופיה של רחל. ואולי הפגם נמצא למעשה רק במבטו של המתבונן ומסגיר רק את מוגבלותו שלו? (מסכת בבא בתרא, דף קכ"ג ע"א)