פנים אל פנים image
על דעת עצמו
בשלושה מקרים פעל משה בלי להתחשב בעמדה האלוהית, ואלוהים קיבל את החלטתו. האם הצליח הנביא להקדים את הצו האלוהי או שאולי בחר להתנגד לו? אני מסבירה איך לא הכל תורה מסיני (מסכת שבת, דף פז ע"א)

אם ננעלו
מה יכול ללמד אותנו מנגנון נעילת הדלתות בבית המקדש, על גישות תיאולוגיות שונות? ראשית, את זאת: ההסתמכות על נס כמוה כהעמדת אלוהים בניסיון – שתיהן אינן ראויות מבחינה דתית (מסכת פסחים, דף סד ע"ב)

קח לך אישה ובנה לה בית
בהיות עם ישראל במדבר, נדמו יחסי העם ואלוהים כתקופת אירוסין, ולכן נאסר על ישראל (החתן העתידי) לראות את גוף ארוסתו (אלוהים); בית המקדש, לעומת זאת, הוא ביתם המשותף של בני הזוג לאחר נישואיהם, ושם מוסרים גדרי הצניעות (מסכת יומא, דף נג ע"א)

תאמין שיכולים לתקן
מה בין מערכת גירושין כואבת ליחסי ישראל ואלוהים? סיום מסכת גיטין (מסכת גטין, דף צ ע"ב)

ילדים טובים
האם הקשר בין הורים וילדים תלוי במעשים ובהתנהגות של כל צד? האם כשאנחנו מתנהגים כ"ילדים רעים" אנחנו עדיין נחשבים "לבנים טובים"? הדף השבועי בסשן משפחתי (מסכת קידושין, דף לו ע"א)

עוף גוזל
כמו כל הורה, גם אלוהים יודע שילדיו לא יוכלו להיות בוגרים, ריבוניים ואחראים לגורלם בלי התנתקות מסוימת ממנו (מסכת בבא מציעא, דף נט ע"ב)

זהות בדויה
מי שמתגאה בטלית של תלמיד חכם ואינו תלמיד חכם – אינו ראוי להיכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. והוא לא היחיד (מסכת בבא בתרא, דף צח ע"א)

זכות הצעקה
אפילו החוק האלוהי אינו חסין בפני קול המחאה הצודקת. האם שלמות הצדק המוחלט הניבטת מבעד לפסוקי התורה אינה אלא אשליה? (מסכת בבא בתרא, דף קי"ח ע"א)

מחמת המיאוס
מי מבין השלושה הכי מאוס? בן נכר, ערל בשר או ערל לב? (מסכת זבחים, דף כב ע"ב)

צער השתיקה
את הבשורה ששני בניו הומתו בידי אש ה' קיבל אהרן בדממה מוחלטת. אבל משתק? השלמה עם רוע הגזירה? או אולי התרסה? (מסכת זבחים, דף קט"ו ע"ב)

פותחים שולחן
את מזבח המקדש החליף אחרי החורבן השולחן הפרטי, שירש ממנו את הכוח לכפר והעניק הכוונה לאופן שבו אפשר להתמודד עם האבל (מסכת מנחות, דף צז ע"א)

קן תפילותיי
קשה להסביר כיצד הסולם המגשר בין מעשי האדם לכוונות האלוהיות פועל, אחרת איך נסביר מדוע מישהו שקיים את מצוות שילוח הקן נפגע בכל זאת? אני מסבירה למה כל סולם רעוע מיסודו, ונפרדת ממסכת חולין (מסכת חולין, דף קמ"ב ע"א)