תלמוד ירושלמי, מסכת שקלים image
הקרב על הקרדיט
כעסם של שני חכמים, שבמקור מכוון היה לדיוק התורה ולהבנתה, אולם הביא לקריעת הספר בו נכתבה – תוצאתו היא חורבן התורה עצמה. ומקום בו מוכנים להחריב את התורה "בשם התורה" הוא מקום של עבודה זרה (ירושלמי, שקלים מז ע"א; ב, ה).

מחפשים את השקלים
במסכת שקלים מוצגים שני הסברים לעושרו החומרי של משה: המבט הביקורתי רואה במשה פרזיט המתפרנס על חשבון הציבור, ואילו המבט המשבח רואה בו דוגמה חיה לשכר האלוהי המשולם – בכסף ממש – לצדיקים. מי צודק? (ירושלמי, שקלים מט ע"א; ה, ב).

נא להתנהג בהתאם
מה כואב יותר לתלמיד: שהמורה מתעלם ממנו או שהמורה בועט בו? שתי התגובות יוצאות מן הלב ונוגעות-פוגעות בלב; בשתיהן אין ניתנת תשובה ישירה לשאלה הנשאלת; ובשתיהן יש מסר חינוכי, אבל כזה שאינו מעודד לגמרי המשך למידה (ירושלמי, שקלים נא ע"א; ח, א)