תנאים image
מתהדר בנוצות זכות
למרות שהשלטון הרומי חרץ עונש מוות לכל מי שיניח תפילין, אלישע בעל כנפיים יצא מהגזרות ללא פגע. מה הקשר בין כנפי היונה להצלה נסית (מסכת שבת, דף מט ע"א)

על אדונים ומשרתות
הניסיון למשטר, באמצעים הלכתיים ובאמצעים חברתיים, את ה"טבע" המתפרץ והמאיים של גוף האישה, חושף את הפחדים והחולשות של הדיינים והפוסקים הגברים (מסכת נידה, דף ו ע"ב)

יצא בשן ועין
למה שמח רבן גמליאל לאחר שגרם לעבדו להתעוור? (מסכת בבא קמא, דף עד ע"ב)

הילד הרע
התלמוד בוחר להציף גם את הקול המתלבט, השואל, המערער על הסדר האלוהי (מסכת קידושין, דף לט ע"ב)

תורתם אינה אומנותם
התורה אינה צריכה להיות נחלתם הבלעדית של מי שבוחרים לעסוק בה באופן אבסולוטי, אלא בעיקר של אלה החיים את המציאות כהוויתה, מקיימים את העולם, ומצליחים בתוך כל אלה גם ללמוד. תשאלו אפילו את חכמי המשנה (מסכת קידושין, דף מט ע"ב)

אבל החן
גויה יפה גרמה לרבי עקיבא לבכות. יופיו של האחר מזכיר לנו לא רק את סופיותו - אלא גם את הסופיות שלנו
(מסכת עבודה זרה, דף כ ע"א)

למה לי פוליטיקה?
אם התורה יכולה להיות מוסברת על ידי המציאות הפוליטית, ראוי לתלמידי החכמים, העוסקים בפירושה, להכיר את המציאות שבה הם חיים (מסכת שבועות, דף ו ע"ב)

על הדרישה ועל הפרישה
האם יש מצבים שבהם דווקא עצירת הלימוד וההימנעות מדרשנות הם הפעולה הנחוצה? על הוויכוח בין שמעון העמסוני לרבי עקיבא, בפרק הראשון של מסכת בכורות (מסכת בכורות, דף ו ע"ב)

דרישה מוגזמת
המדרש הוא מאבני היסוד של הקריאה היהודית בתורה, אבל היצירתיות שבו טומנת בחובה גם סכנות. על הדיון התלמודי בפרק אחד עשר במסכת שבת, שמציג כמה סייגים חשובים למדרש היצירתי (מסכת שבת, דף צו ע"ב)

מעוות שלא יתקון
מה עושה דיין שהוציא להורג אדם שלא כדין? רבי יהודה בן טבאי גילה ענווה וביקש מחילה, אבל המוות הוא בלתי הפיך (מסכת מכות, דף ה ע"ב)

מעשה בסמיכות טלאים
שני טלאים נולדו לכבשה אחת אבל לא ברור מי נולד קודם. למה זה כל כך חשוב לדעת מי באמת הבכור?
(מסכת בכורות, דף יח ע"א)

קריעת כיוון
מי מחויב בקריעת הבגד לאות אבל ומתי? על היחס בין מוות, קשרי משפחה וספר תורה שנשרף (מסכת שבת, דף קה ע"ב)

כמעיין המתגבר
ר ' אלעזר הלך לאתר למרחץ במקום ללמוד תורה ושילם על כך מחיר כבד. אני מבררת האם סופו הטראגי הוא רק תוצאה של פירוש לא נכון (מסכת שבת, דף קמז ע"ב)