"הלל הזקן אומר למקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות אותי" (תוספתא, סוכה ד, ב)


הַנַּח לְרַגְלַי לָלֶכֶת
לַמָּקוֹם
שֶׁלִבִּי אוֹהֵב
פְּתָח לִבִּי לְאֶהֹב
אֶת הַמָּקוֹם
אֵלָיו רַגְלָי הוֹלְכוֹת

תפילת הדרך