Gebed voor tasjliech image
Gebed voor tasjliech

Eloheenoe ve’Elohee avoteenoe ve’imoteenoe
Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, vergeef me mijn slechte daden.
Laat de pijn en het falen van het afgelopen jaar van me afvallen, als in de herfst de bladeren van de bomen
Geef me kracht te vernieuwen, net als de takken in de lente weer nieuwe blaadjes krijgen
In Uw grote erbarmen en liefde, geef ons een lang leven, een leven van vrede, van goedheid en zegen, een leven van werk, een leven zonder schaamte en schande, een leven van rijkdom en respect voor uw schepping, een leven van liefde voor de Tora en ontzag voor U, een leven waarin de Eeuwige onze wensen in vervulling doet gaan
Gedenk ons ten leven, Koning die behagen schept in het leven, en schrijf ons in in het Boek van het leven omwille van Uzelf, God van het leven
Baroech atta Adonai, sjome’a tefilla
Geprezen bent U, Eeuwige, die ons gebed hoort

Vertaling door Rabbijn Corrie Zeidler
תרגום: הרבה קורי זיידלר