אמוראים image
רגל פה רגל שם
מדוע החליטו חכמים להוציא את רבי ירמיה מבית המדרש, מה גרם להם להחזירו, ואיך קשור כל זה לגוזל של ציפור שנפל מהקן? (מסכת בבא בתרא, דף קס"ה ע"ב)

צחוק מהעבודה
שאלתו של ר' ירמיה לר' זירא בעניין אשה שיולדת בהמה לוקחת את הדיון התלמודי במסכת נידה עד לקצה האבסורדי שלו. האם זו התחכמות או טיפשות, והאם יש כאן ניסיון להצחיק את רבו או לגלוג על עצם הדיון ההלכתי? (מסכת נידה, דף כג ע"א)

סימן לבאות
סימן שרב נתקל בו בדרך לביקור משפחתי מתפרש אצלו כאות כי יום טוב צפוי לו - אבל דווקא קבלת הפנים שזכה לה בבואו היא שהעכירה את יומו. ואולי הכל תלוי בנקודת מבטו? (מסכת חולין , דף צה ע"ב)

אם שותים לא מלמדים
למרות שרב פוסק כי בעת שכרות אסור להורות הלכה אך מותר ללמד, נדמה שהוא מעדיף להישאר פיכח. אני מבררת מה פשר התנהגותו, וכיצד היא קשורה לחג הפסח הבא עלינו לטובה (מסכת כריתות, דף יג ע"ב)

קריאה אישית
שני עיוורים לומדים משנה שאוסרת על עיוורים להיות שליחים להעברת גט. נשמע כמו תחילתה של בדיחה סרקסטית, אבל כזה הוא לימוד התלמוד: מפגש של בני אדם עם טקסטים, של מציאות חיים עם הגדרות משפטיות. לפעמים המפגש הזה כואב, לעיתים מזכך, ולעיתים מדייק תובנות חברתיות (מסכת גטין, דף כג ע"א)

על הבגידה
מה קורה כאשר החבר הכי טוב שלך, מגיע לבקרך בבית החולים, אבל במקום לתמוך ולחזק, הוא גונב את המשענת האחרונה שנותרה לך? (מסכת קידושין, דף כב ע"ב)

בכבוד רב
כיצד על תלמיד לנהוג כשהוא מגיע למסקנה שרבו טועה? (ב"ב קל ע"ב-קל"א ע"א)

בכובד ראש
איך מייסדים היררכיות? איך מכריעים למשל מי ינהל את הדיון בישיבות הבבליות? עם הקושיות האלה אני נפרדת מסדר נזיקין. (מסכת הוריות, דף יד ע"א)

ספק של פוסק
כשחכם ורעייתו מנהלים שיחה ערה על מקרה שנסוב סביב הלכה בעניין של ספק טריפה, על מה באמת הם מדברים? (מסכת חולין, דף מד ע"ב)

קרב רב
הוויכוח בין החכם הבבלי רב חייא בר יוסף לבין האמוראים הארץ-ישראלים ריש לקיש ורבי יוחנן מראה, שלפעמים דיון הלכתי הוא בעצם טורניר ספורט (מסכת חולין, דף נד ע"ב)

מי כאן המבוגר האחראי?
גם פסיקה של בית דין יכולה להוביל לעבירה – אבל למי האחריות האמיתית לביצועה? (מסכת הוריות, דף ג ע"ב)

הכנסה לאורחים
סעודות רבות משתתפים הן תמיד הזדמנות תלמודית ללמוד משהו חשוב. כשמארח בוחן פחות חשובה –
מה עושים כשפוגעים באורח? (מסכת חולין, דף קד ע"ב)

בין הכיסאות
אירוח הוא מערך מורכב של יחסי כוח בין המארח והאורח, תרגיל בשליטה ובאיבוד שליטה. העניינים עוד יותר מסתבכים כשהאורח מסרב לאכול. לקראת חג הסוכות (מסכת חולין, דף קי"א ע"א)

על אילנות ויוחסין
האם די בזכות אבות כדי להבטיח את מעמד הצאצאים? מומלץ, גם למי שיכול להיתלות באילנות גבוהים,
להיזהר שלא ליפול מהם (מסכת מנחות, דף נג ע"א)