בין הלכה למציאות image
המילה האחרונה
מי אמר שברית מילה דוחה שבת? התלמוד מנסה לברר מאין הגיע ההבנה הזאת ואני מנסה להבין איך הוא בדיוק עושה את זה
(מסכת שבת, דף קלב ע"א)

שבת שלום
מסכת שבת נחתמת בסיפור שמתמצת את עיקרי המסכת כולה. הרבה תמר דבדבני נפרדת ממנה עם תובנות חשובות ועם הפנים קדימה: למסכת עירובין (מסכת שבת, דף קנז ע"ב)

איזהו בית?
מה משפיע יותר על הגדרת מקום כ"בית" – חופש הבחירה היכן למקם את התחום הספציפי, או החופש לבחור מה, איך וכמה לעשות בתוכו? (מסכת עירובין, עב ע"ב-עג ע"א)

שאלה של הקשר
חכמים אמנם התירו ליהנות ממה שמוגדר כאיסור הנאה בשעת הסכנה, אך האם אפשר לומר שהם התירו גם בשעה שאין סכנה?
(מסכת פסחים, דף כה ע"ב)

המרדף אחר המרור המושלם
מבין הירקות שיכולים לשמש כ"מרור" בפסח, איזהו המתאים ביותר? המועמדים הבולטים: לענה, חסה, חזרת, ו...ובכן, מרור (מסכת פסחים, דף לט ע"א)

סוגיות בשאלת הנוסע המתמיד
הסיפורים על בני רבן גמליאל ורבה בר בר חנה מתארים מציאות בה חכמים לא רק שאינם מתקנים את מנהג היהודים הטועים במעבר בין תרבויות, הם אף מכסים ומחביאים את מנהגם שלהם, כך שיתאים למנהג המקום (מסכת פסחים, דף נא ע"א)

שמש לך מצפים
השמש מתקרבת ומאיימת להטיל את קרניה הצורבות על יושבי הסוכה. מי אמור לפעול בנדון - הרב או תלמידו?
(מסכת סוכה, דף כז ע"ב)

היום שאחרי
שינוי הלכתי חשוב העלה שאלה עוד יותר חשובה: איך לתפוס את חורבן בית המקדש ואיזה תקנות חדשות הוא מחייב
(מסכת סוכה, דף מא ע"א)

מרד המתפללים
בסעודה המשותפת מתגלים היחסים בין הסועדים; סדר חלוקת האוכל, למשל, יכול לחשוף את מרקם היחסים העדין
בין הסועדים ואף ליצור מעמדות ותחרות. מי קובע את ההיררכיה בבית הכנסת? (מסכת גטין, דף נט ע"א)

מילה של כבוד
האם הסכם בין אנשים קרובים, המבוסס על אמון הדדי וקשר אישי, ישרוד גם בשעת משבר? (מסכת קידושין, דף סה ע"ב)

עשירי למניין
עשרה בני אדם, עשרה מקלות, ואיש אחד מת. כל כך פשוט (מסכת בבא קמא, דף י ע"ב)

תיאוריה או תכלס
הדיון בשאלה העתיקה האם הלימוד עדיף על המעשה (או להפך) מקבל תפנית מפתיעה כשרבי יוחנן נכנס לבית הכיסא
(מסכת בבא קמא, דף יז ע"א)

יאללה מכות!
מחלוקת בין שותפים בבאר מים, המובילה למעשה אלים, מעלה שאלה עקרונית: האם אדם שנעשה לו עוול רשאי לעשות דין לעצמו או שעליו לפנות לרשויות החוק? (מסכת בבא קמא, דף כז ע"ב)

יצא בשן ועין
למה שמח רבן גמליאל לאחר שגרם לעבדו להתעוור? (מסכת בבא קמא, דף עד ע"ב)

במקום פרידה
יש מקרים שבהם הניסיון למנוע איבה בין בני זוג ולשמור על שלום בית עלול לעמוד דווקא לרעתם (מסכת בבא מציעא, דף יב ע"ב)

לשאת ולתת
האם אנחנו נותנים לאחרים את מה שהם צריכים ומבקשים, או שמא אנחנו מוכנים להעניק רק את מה שקל ונעים לנו לתת?
(מסכת בבא מציעא, דף ל ע"ב)

הרהורי עבירה
היכן עובר הגבול בין תיאוריה למעשה, והאם אפשר להעניש אדם שרק חשב לבצע פשע, אך לא ביצע אותו בפועל?
(מסכת בבא מציעא, דף מד ע"א)

אל תהיה צודק, היה חכם
רימו אותך? פגעו בך? לא כדאי לשקוע בכעס ובכאב. התרעומת והעלבון, גם אם הם מוצדקים, מקשים על ההתקדמות
ומכבידים על הנפש (מסכת בבא מציעא, דף נב ע"ב)

יש לי אמפתיה
את רגשותיהם של בני אדם קשה לגלות, ואת מעשיהם אפשר להבין בדרכים שונות. על כן כדאי לגייס ענווה וחמלה
בבואנו לפרש את התנהגותם של אחרים (מסכת בבא מציעא, דף סו ע"ב)

שלום בתשלומים
האם גם ברכת שלום תמימה יכולה להיחשב כקבלת ריבית על הלוואה? (מסכת בבא מציעא, דף עה ע"ב)

שברת? שילמת!
כיצד יש להעניש את מי שנשכרו לעבודה מסוימת ולא מילאו את חובתם? האם מותר לתת לכעס המוצדק להתגבר על
החמלה והמוסר? (מסכת בבא מציעא, דף פג ע"א)

אין מעבר
שמירה על גבולות המרחב האישי והצבת חומות בין פנים לחוץ הן חלק הכרחי מהיחסים בין בני אדם, אך צריך לזכור שיש לכך מחיר
(מסכת בבא בתרא, דף ז ע"ב)

כתם לכל החיים
כולם מסכימים שאת הכביסה המלוכלכת צריך לכבס בבית - או לפחות בתוך החצר. השאלה היא מדוע
(מסכת בבא בתרא, דף נז ע"ב)

פה קבור הכאב
אפילו אם אדם ימכור את חלקת הקבר שלו משטח הקבורה המשפחתי – הוא לא יצליח להרחיק מעליו את אבותיו.
תיקון אחרי המוות?
(מסכת בבא בתרא, דף ק ע"ב)

רגל פה רגל שם
מדוע החליטו חכמים להוציא את רבי ירמיה מבית המדרש, מה גרם להם להחזירו, ואיך קשור כל זה לגוזל של ציפור שנפל מהקן?
(מסכת בבא בתרא, דף קס"ה ע"ב)

דיני פשרות
ההבחנה בין דין לפשרה היא הכרחית בשביל השופטים, שאמורים למלא את תפקידם באכיפת החוק האלוהי בצורה הכי
מסורה ומיטיבה (מסכת סנהדרין, דף לב ע"ב)

מכים ובוכים
מה עונשו של המרים יד להכות את חברו? ומתי מותר בכל זאת לעשות זאת? לקראת יום העצמאות (מסכת סנהדרין, דף נח ע"ב)

לפתח חטאת רובץ
מדוע יש למנוע בתוקף מאדם לספק את תאוותו, למרות ההכרה שמניעה זאת תוביל למותו? (מסכת סנהדרין, דף עה ע"א)

קשה כשאול קנאות
המשנה מתירה לקנאים לפעול באופן חופשי ואפילו לעבור על הדיבר האלמותי "לא תרצח". מדוע התלמוד דווקא מבקש להצר את צעדיהם? (מסכת סנהדרין, דף פב ע"א)

מעוות שלא יתקון
מה עושה דיין שהוציא להורג אדם שלא כדין? רבי יהודה בן טבאי גילה ענווה וביקש מחילה, אבל המוות הוא בלתי הפיך
(מסכת מכות, דף ה ע"ב)

למי יש יותר כבוד?
התורה תלויה בחכמים הלומדים אותה - בלעדיהם היתה נשכחת, מוזנחת ונאלמת לעד. אך האם הם חשובים ממנה?
האם יש לקום בפניה או בפניהם? (מסכת מכות, דף כב ע"ב)

מבחן בוזגלו
האם יש בעולם משפט צדק אמיתי ללא משוא פנים? מה קורה כאשר לבית הדין מגיע מישהו "משלנו"? האם שופטים יכולים להתעלם מקרבתם החברתית והערכית אל האנשים העומדים (מסכת שבועות, דף ל ע"א-ע"ב)

הכל שפיט?
חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל חלוקים: האם בית הדין צריך להימנע מדיון ומפסיקה במקרים מסוימים? (מסכת שבועות, דף מז ע"א)

כלים שלובים
המשנה האחרונה ב"עבודה זרה"מגדירה את תהליך ההכשרה שצריכים לעבור כלים המועברים משימושם של גויים לידי יהודים. אני נפרדת ממסכת מרתקת אבל לא מהשאלות המהותיות שעולות בה (מסכת עבודה זרה, דף עו ע"ב)

ועינינו לא ראו?
מחשבה שחורגת מהקורבן תגרום לפסילתו. אז מה הבעיה כשכהן קטוע יד ומדמם בעוד תלמידי החכמים עומדים סביבו
ומתווכחים בשאלת כשרות הקורבן? הכל שאלה של נקודת מבט (מסכת זבחים, דף טו ע"א)

זה שאינו יודע לשאול
את התלמיד החכם פלימו, ששאל שאלה מתריסה, הוציאו מחוץ לבית המדרש ואילו האב ששאל שאלה דומה קיבל מענה.
על גבולות הלגיטימיות של הקושיות שלנו (מסכת מנחות, דף לז ע"א)

והשוחט שחט
חוקי הכשרות ובתוך כך הלכות השחיטה הם מגדירים בסיסיים של הקהילה היהודית. בנסיבות אלה, מעניין לברר מי חזק יותר –
השוחט האוחז בסכין, או החכם הבודק את כשרותה? (מסכת חולין, דף י ע"ב)

חמוּר קופץ בראש
הדיון בהלכות שחיטה במסכת חולין חושף את המסר ההלכתי הכפול ביחס להחמרה: גם מה שמותר לפי דין מתואר
פעמים רבות כמשהו שרצוי מאוד להימנע ממנו (מסכת חולין, דף לז ע"ב)

הכנסה לאורחים
סעודות רבות משתתפים הן תמיד הזדמנות תלמודית ללמוד משהו חשוב. כשמארח בוחן פחות חשובה –
מה עושים כשפוגעים באורח? (מסכת חולין, דף קד ע"ב)

בין הכיסאות
אירוח הוא מערך מורכב של יחסי כוח בין המארח והאורח, תרגיל בשליטה ובאיבוד שליטה. העניינים עוד יותר מסתבכים
כשהאורח מסרב לאכול. לקראת חג הסוכות (מסכת חולין, דף קי"א ע"א)

מי צריך קבלות?
האם פוסק ההלכה מונע משיקולים רציונליים או רגשות ואינטרסים? אני פותחת מתנות כדי להגיע לתשובה
(מסכת חולין, דף קל"ב ע"ב)

תביא קצת דינרוס
שק דינרים נוחת באורח פלא בבית המדרש. הכהן ר' אמי לוקח את הכסף ומשתמש בו לפי הבנתו, אבל מי באמת רשאי
לקחת את הכסף הזה? (מסכת חולין, דף קל"ד ע"ב)

מעשה בסמיכות טלאים
שני טלאים נולדו לכבשה אחת אבל לא ברור מי נולד קודם. למה זה כל כך חשוב לדעת מי באמת הבכור? (מסכת בכורות, דף יח ע"א)

אל תכה את המומחה
דיין שפסיקתו מבוססת על טעות בהבנת הלכה מוסכמת פטור במצבים מסוימים מלשאת באחריות. אני תוהה איך נתנו לזה לקרות
(מסכת בכורות, דף כח ע"ב)

בכור, המהפכה
אב, שככל הנראה לא ראה בפדיון בנו מעשה שיש בו משמעות אמיתית לחייו, לא היה מוכן לתת מכספו מתנה לכוהן.
אני מנסה להבין אותו ומבררת האם גם לאחר חורבן בית המקדש יש משמעות לטקס הידוע (מסכת בכורות, דף נא ע"ב)

תרומה למען השם
מה מניע אדם לא יהודי לתרום חפץ לבית כנסת? ומה יעשו פרנסי הקהילה אם ברצונם להחליף את התרומה?
על נדבנות, נדודים וזיכרון (מסכת ערכין, דף ו ע"ב)

מחיר הבושה
הדיון במסכת ערכין קובע שבנוסף על הקנס הקבוע בתורה, האונס או המפתה בתולה צריך לשלם גם על "בושת ופגם".
השאלה היא איפה ממוקם הפגם - בעבירה על החוק או בפגיעה בקורבן? (מסכת ערכין, דף טו ע"א)

פרדוקס 40 המלקות
למרות שההלכה אוסרת על המרת בהמה שהוקדשה לקורבן בבהמה אחרת, מי שעושה זאת ייענש ב-40 מלקות. על המשמעות של איסורי התורה ועל המציאות שהם או הפרתם יוצרת (מסכת תמורה, דף ד ע"ב)

ארץ יושביה
מדוע הגמרא במסכת תמורה מטילה ספק בהיתר לקבל קורבן בהמה שמקורו בחו"ל? אולי העניין קשור בחיוב לקבל קורבנות דומים גם מידי לא-יהודים החיים בארץ (מסכת תמורה, דף כא ע"א)

לפי צרכי השעה
הביקור בבית הכיסא חושף את העובדה שמאחורי התואר והמעמד כולנו יצורים הכפופים לצרכי הטבע. הדיון התלמודי במשנה הראשונה במסכת תמיד מבקש לעמוד על המשמעויות התרבותיות של עובדה זו (מסכת תמיד, דף כז ע"ב)

להרבות טוב בעולם
השליט אלכסנדרוס שואל את זקני הנגב איך זוכים באהדת הקהילה, והם עונים לו בדיוק ההפך ממה שהוא חושב. אני חושבת על מה שלמדו הצעיר והזקנים מהמפגש הבין-דורי (מסכת תמיד, דף לב ע"א)

הטבלה המחזורית
התורה קובעת כי דם המחזור מטמא את מה ומי שבא עימו במגע, אבל באיזה שלב בדיוק מתחילה הטומאה? אני מטהרת את האווירה ומאחלת לכולם חג שבועות שמח (מסכת נידה, דף ב ע"א-ע"ב)

על אדונים ומשרתות
הניסיון למשטר, באמצעים הלכתיים ובאמצעים חברתיים, את ה"טבע" המתפרץ והמאיים של גוף האישה, חושף את הפחדים והחולשות של הדיינים והפוסקים הגברים (מסכת נידה, דף ו ע"ב)

צחוק מהעבודה
שאלתו של ר' ירמיה לר' זירא בעניין אשה שיולדת בהמה לוקחת את הדיון התלמודי במסכת נידה עד לקצה האבסורדי שלו. האם זו התחכמות או טיפשות, והאם יש כאן ניסיון להצחיק את רבו או לגלוג על עצם הדיון ההלכתי? (מסכת נידה, דף כג ע"א)

דת, מדע, מוסר
בוויכוח הלכתי עם ר' ישמעאל, מביאים חכמים דוגמא מניסוי מזעזע שביצעה קליאופטרה בשפחותיה. אני סבורה שביסוד דחייתו של ר' ישמעאל את ההוכחה מצויים לא רק שיקולים הלכתיים, אלא גם שיקולים אתיים (מסכת נידה, דף ל ע"ב)

הלכה בדרך הטבע
הדיון התחיל במחלוקת סביב השאלה האם לדם היוצא מין הרחם שני מקורות, טמא וטהור, או שההבחנה הזו מתקיימת רק במישור ההלכתי. מהר מאוד הוא הפך למשהו הרבה יותר עקרוני. אני מבררת מה הם היחסים בין ההלכה לטבע (מסכת נידה, דף לה ע"ב)

לא תמיד כדאי לשאת פרי
החכמים מנסים להגדיר את השלב שבו הופכת נערה לבוגרת, ואת התהליך הם מקבילים להתפתחותו של פרי עד רגע הפיכתו לראוי למאכל. אני מתרעמת על ההשוואה ומנסה להבין למה כל הבדיקות הדקדקניות האלה תמיד נחסכות מגברים
(מסכת נידה, דף מז ע"א)

הכלה המשוחררת
ישנם מקרים שבהם הדיון ההלכתי היבש מופיע בבית המדרש בדמות אדם, חיה ונושמת. כך קרה עם בתו של ר' ישמעאל המנוח,
שבדיון במסכת נידה ביקשה את עזרת חבריו להשתחרר מנישואין שנכפו עליה בעודה קטנה (מסכת נידה, דף נב ע"א)

המילה האחרונה
מי אמר שברית מילה דוחה שבת? התלמוד מנסה לברר מאין הגיע ההבנה הזאת ואני מנסה להבין איך הוא בדיוק עושה את זה
(מסכת שבת, דף קלב ע"א)